Připravujeme

Zpíváme staročeské roráty (16.12.2017)

Připravujeme:

  • Středa 14.2. / Kladno Rozdělov / Popeleční středa / Zpěv při mši svaté a obřadu udělování popelce
  • Neděle 18.2. / Kladno Rozdělov / I. Postní neděle / Zpěv při mši svaté
  • Neděle 25.3. / Kladno Rozdělov / Květná neděle / Zpěv při mši svaté
  • Čtvrtek 29.3. / Kladno Rozdělov / Zelený čtvrtek / Zpěv při mši a následné adoraci
  • Pátek 30.3. / Kladno Rozdělov / Velký pátek / Zpěv při obřadech Velkého pátku
  • Sobota 31.3. / Kladno Rozdělov / Bílá sobota / Zpěv při vigilii ze Zmrtvýchvstání Páně
  • Neděle 1.4. / Kladno Rozdělov / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / Zpěv při mši
  • Neděle 22.4. / Kostelík sv. Jiří nad Libušínem / Zpěv při poutní mši svaté ze sv. Jiří společně s dětskou scholou
  • Neděle 20.5. / Kladno Rozdělov / Slavnost Seslání Ducha svatého / Zpěv při mši svaté
  • Pátek 25.5. /  Kladno Rozdělov / Noc kostelů / Vystoupení v rámci večerního programu

Kontakt: Pavla Rejhonová, regenschori 728/153 61


Poslední koncert