Několik fotografií - roráty 10.12.2011 (od 7 hodin)