Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Rozdělovská Noc kostelů 2012

Po loňském premiérovém a úspěšném zapojení rozdělovské farnosti do Noci kostelů, byl i ten letošní výzvou k vytvoření pestrého a působivého programu pro nejširší veřejnost. Do rozsáhlých příprav se s notným předstihem zapojili farníci rozmanitého věkového spektra v čele s rozdělovským farářem Jaroslavem Kučerou. Úsilí organizátorů začalo přinášet své ovoce již v pátek odpoledne, kdy za zvuků dopadajících kapek deště a kroků rodičů přibíhaly jejich ratolesti na programový blok přizpůsobený Mezinárodnímu dni dětí.

Po úvodním slovu, ve kterém P. Jaroslav Kučera přiblížil život sv. Václava těm nejmladším, následovaly radostné zpěvy dětské scholičky pod vedením Pavly Rejhonové. Další okamžiky patřily pohybovým aktivitám a tvůrčí činnosti dětí při hrách přizpůsobených různým věkovým kategoriím. Na zahradě i na faře děti předvedly své výkony při skákání v pytli, chození po laně, leteckém turnaji vlastnoručně vyrobených vlašťovek či pojídání koblihy zavěšené na provázku bez dopomoci rukou, za které si vysloužily razítka do svých rytířských dekretů. Odměnou jim pak byly chutné perníčky. Zatímco uvnitř kostelíka kontinuálně probíhala hra pro starší děti „Po stopách sv. Václava“ a též i ukázka varhan přizpůsobená zvídavým dětem.

 

Zvoněním zvonů a mší svatou byl zahájen večerní program Noci kostelů. Jaroslav Kučera společně s moderátorkou, úsměvem zářící Martinou Vermachovou, přivítali milé návštěvníky a následně je vyzvali k zapálení svící. Jejich světlo nám přináší naději a připomíná naše milované zemřelé příbuzné a přátele, za které jsme se i krátce pomodlili. Poté následovalo krátké vystoupení chrámového sboru.

Následoval jeden z hlavních bodů programu – představení rozdělovských zvonů – sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Prokopa. Poslech jejich zvuku, zazněly jednotlivě a poté dohromady, doplnil i kontakt „osobní“ při návštěvě věže. Výklad Rudolfa Vavrušky přiblížil návštěvníkům historii rozdělovských zvonů, jež za svého působení v Rozdělově pořídil nedávno zesnulý P. Bořivoj Bělík; jeho světlou památku nám budou trvale připomínat.

Komentované prohlídky kostela se, tak jako loni, ujal Josef Vermach, který instruktivně slovem i obrazem seznámil přítomné s historií kostela, jehož interiér zdobí jedinečná pestrá výmalba ve slohu Art Deco. Zatímco v beuronském slohu vyniká obraz Piety z roku 1937, který zhotovil benediktin Antonín Vrbík

Následující okamžiky patřily příznivcům varhan, na kůru o nich pohovořila Pavla Rejhonová; zazněly ukázky jejich zvuku, následoval krátký koncert – varhany doprovodil chrámový sbor. Nelze opomenout dvě pečlivě připravené a dovedně zahrané divadelní etudy rozdělovské mládeže. První z nich, o hledání smyslu života, přinesla svým způsobem humor a zábavu, druhá pak promluvila o pádu člověka a nesnadném návratu k jistotám, které poskytuje křesťanům víra ve Spasitele.

V sakristii průběžně probíhala výstavka současné církevní textilie, návštěvníci obdivovali propracované šatičky pro sošku Pražského Jezulátka, která zdobí také jeden z rozdělovských oltářů. Autorkou výšivek je Alena Fuchsová, která svá díla také představila.

Zatímco venku panoval večerní klid, uvnitř kostela se rozezvučela rozdělovská farní kapela s rytmickými písněmi a spustila „Řeku radosti “, která nenechala nohy a ruce přítomných v klidu. V průběhu koncertu zavítal do kostela milý host – primátor města Kladna ing. Dan Jiránek.

Během celého večera bylo možné průběžně sledovat názvy hraných skladeb na velkoplošném promítacím plátně a nebylo tomu jinak ani při meditativních zpěvech z Taizé – „Vy všichni jste děti světla“ pod vedením Tomáše Mandlíka – příhodná tečka za povedeným a divácky hojně navštíveným odpolednem a večerem.

Jelikož jsem byl přítomen po celou dobu konání programu a večerní blok jsem strávil skoro celý u vstupních dveří vítáním příchozích, byl pro mne osobně velkým obdarováním jejich přístup. Potěšilo jejich milé jednání, projevy zájmu a vděčnosti, zvídavé dotazy. Je jisté, že i letošní Noc kostelů si našla své příznivce z řad nejširší veřejnosti, zejména z Rozdělova; avšak symbolické dveře farnosti zůstávají doširoka otevřeny i nadále, po celý rok. Zajímavý je i statistický údaj … napočítali jsme 492 návštěvníků.

Příležitostný tisk o rozdělovských zvonech, který vydala rozdělovská farnost k letošní Noci kostelů, ke stažení zde

Doporučujeme prohlédnout fotografie z Noci kostelů v galerii Jana Žofáka

Noc kostelů proběhla také v Libušíněfotografie z kostela sv. Prokopa a sv. Jiří umístěny stránkách města Libušín