Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Kladno – Břevnov / Připomínáme si 100. výročí narození Anastáze Opaska osb

Jeden ze svých dopisů do Kladna zakončil břevnovský arciopat Anastáz Opasek OSB (*1913,†1999) touto větou: „Ve skrytu doufám, že Kladno bude jednou zase benediktinské!“ a v dalším velikonočním přání zase napsal: „Dobře víte, jak rád mám Vaše město a jak mne těší každá zpráva a přání, které od Vás dostávám. U příležitosti 100. výročí jeho narození je určitě na místě si na stránkách rozdělovské farnosti připomenout vztah břevnovského opata k městu Kladnu a Rozdělovu, městu, které po válce navštívil, jak vzpomínají pamětníci, nejméně dvakrát. Poprvé při opožděných oslavách výročí posvěcení mariánského sousoší, které oddálila válka, a v roce 1947 v rámci svatovojtěšských slavností. Po roce 1948 mu známé okolnosti cestu na Kladno znemožnily a teprve rok 1989 zahájil novou etapu spolupráce na poli kulturním a duchovním.

A tak Anastáze Opaska mohli mnozí přivítat u příležitosti poutní bohoslužby v zámecké kapli sv. Vavřince na Kladně v roce 1992. V roce 1993 (26. 6.) přijíždí břevnovský arciopat do Kladna opět - tentokrát o pouti ke sv. Janu na Dříni a téhož roku stál u zrodu velkolepé výstavy při příležitosti milénia břevnovského kláštera, na které byla představena řada památek také z Kladna. Tehdejší návštěva kladenských přátel v Břevnově pak zahájila dosavadní kulturní spolupráci - Kladno – Břevnov - takto nazval řadu společných aktivit v jednom z dopisů sám arciopat břevnovského kláštera.

Několik dní před Vánocemi 1993 (21. 12.) zahajoval Anastáz Opasek v Kladně výstavu restaurovaných děl Monumenta rediviva (na snímku vlevo). Svůj o hodinu opožděný příjezd, který zapříčinily zmatky pořadatelů, noblesně omluvil a vinu vzal na sebe. Přes obdiv k restaurovaným památkám připomněl, že „spolu s obnovením památek, souvisí i naše obnova. Nebo řekněme výchova mládeže, výchova jakýmkoliv způsobem, samozřejmě i náboženským, ale občansky, kterou nesmíme zanedbávat. Když se staráme o památky, abychom se starali i o lidi. To je naše povinnost, ne jenom nás kněží nebo arcibiskupa nebo Břevnova, všech lidí, aby ta obnova také národem probíhala. Potom bude méně zpustošení, když lidé budou mít určitý názor na život, určitý správný pohled. Hledat cestu. To je obojí spojené. Obnova památek i obnova nás, moje. Hledat to, co je dobré v člověku, tady na ty malé chlapce a děvčata působit ve správném smyslu, který byl zanedbán a znemožňován.“ Dodnes vzpomínáme, jak jsme po vernisáži seděli u dlouhého stolu na kladenském zámku, vyprávěli o výtvarném umění a společně si pochutnávali na jablečném závinu s mákem, který panu arciopatovi tak chutnal. Do kláštera se pak vracel až pozdě večer.

V červnu 1996 (20. 6.) sloužil mši svatou u nás v rozdělovském kostele sv. Václava a za rok sem 24. 5. 1997 přijíždí opět v rámci svatovojtěšských oslav. Tehdy také napsal v dopise do Kladna:  „O sv. Vojtěchovi se uvádí, že byl naším prvním Evropanem. Přál bych si, aby naše cesta do Evropy opravdu vedla v jeho šlépějích.“ V Rozdělově si po mši svaté se zájmem vyslechl dramatické pásmo Příběh sv. Vojtěcha a na závěr posvětil Kříž sv. Benedikta (obrázek ze žehnání na snímku dole), který zdobí průčelí chrámu a dodnes nám připomíná tento památný den.

A tak v čase, kdy si připomínáme 100. výročí jeho narození, je třeba poděkovat za ten velký a nezasloužený dar setkávání se s touto osobností i u nás v Rozdělově. V jednom velikonočním pozdravu svým přátelům v Rozdělově napsal … „Přeji Vám, aby Vás vždycky provázela útěcha, že po Velkém pátku vychází slunce Bílé soboty, že kříž a vzkříšení našeho Spasitele je neotřesitelnou oporou a silou našeho života.“ Pozdrav i do letošní velikonoční doby!

Arciopatství v Břevnově připravilo u příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska vzpomínkový víkend 13. a 14. dubna 2013 – program zde