Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

24. 5. 2013 Rozdělovská Noc kostelů 2013

V rámci letošní Noci kostelů otevřelo své brány více než 1300 kostelů a modliteben, do nichž si našli cestu desetitisíce zvídavých návštěvníků z řad nejširší veřejnosti. Po třetí v řadě se zapojila i naše rozdělovská farnost. Vytvoření pestrého večerního programu předcházelo úsilí všech zainteresovaných organizátorů a účinkujících včetně „kormidelníka“ pana faráře Jaroslava Kučery, který své posádce určoval správný směr společného snažení. V pátek večer se po rozezvučení zvonů ve věži kostela počal pečlivě připravovaný program realizovat. Mše svatá s Loretánskými litaniemi nás všechny přítomné uvedla do rozmanitého večera, který úvodním slovem zahájil otec Jaroslav společně s usměvavou průvodkyní celým večerem – Martinou Vermachovou.

Vzápětí jsme se zaposlouchali do první hudební ochutnávky od rozdělovského chrámového sboru – Písničky pro potěchu ducha a při rozsvícených svíčkách vzpomenuli na všechny milované zemřelé. Poté se na projekčním plátně zobrazila pobídka k návštěvě kostelní věže a poslechu rozdělovských zvonů, jejichž uměleckou výzdobu výstižně přiblížil Rudolf Vavruška.

Sledovaným bodem programu byla beseda s Ninou Čampulkou z Rozdělova – uznávanou výtvarnicí a režisérkou. Její poetickou tvorbu nám zprostředkovala nejen projekce obrázků na plátně, ale také vystavené kresby s vytříbeným smyslem pro barevnost. Zatímco autorčiny obrázky – coby omalovánky, očekávaly barevné kreace nejmenších návštěvníků. Promítáním starofrancouzské romance Aucassin a Nicoletta a prezentací hojně ilustrované knižní tvorby jsme se s význačným hostem večera vděčně rozloučili. Následovalo představení pozitivu z kostela sv. Jiří nad Libušínem a prohlídka varhan na kůru, o kterou se postarala vedoucí chrámového sboru Pavla Rejhonová, jež v zápětí společně s Ludmilou Švarcovou rozezvučely rozdělovské varhany při krátkém koncertě. Po jeho skončení vzala otěže večera do rukou mládež farnosti, která ve své etudě The Day with(out) Jesus (s kreativním využitím projekce) osobitě vyjádřila své pojetí všedního života s Kristem, který je zde úplně pro všechny. Svou milostiplnou náruč otevírá všem, kteří se v důvěře odevzdávají do jeho péče, i těm, kteří v Něho zdánlivě nevěří. V nadcházející prezentaci v rámci komentované prohlídky – Od beuronského slohu k umění Art Deco nám Kateřina Přibylová srozumitelně a poutavě přiblížila historii rozdělovského kostela sv. Václava. Další části programu se nesly ve znamení hudby.

Nejprve Ztišení s duchovními skladbami v podání chrámového sboru, poté rytmické zpěvy farní kapely – Řeka radosti, a v úplném závěru ponoření se do vlastního nitra při rozžatých svíčkách a meditativních zpěvech z Taizé – Vy všichni jste děti světla, sbor řídil Tomáš Mandlík.

I letošní ročník Noci kostelů naplnil očekávání, organizačně i obsahově se vydařil, přičemž dveřmi kostela prošlo bezmála 300 milých návštěvníků, včetně primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka. Celorepublikově bylo zaznamenáno úžasných 113 429 vstupů. Již nyní se můžeme těšit na další ročník.

Snímky z velkolepého večera si můžete prohlédnout v galerii Jiřího Horského zde

Další fotografie od Jana Žofáka zde

Se svými zajímavými programy se do projektu Noci kostelů zapojily také libušínské filiální kostely sv. Prokopa a sv. Jiří.