Doba postní 2020

28. března • sobota před 5. postní nedělí

SVATÝ TÝDEN V KOSTELE SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ

  • V pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin otevřený kostel k osobní modlitbě, možnost přijetí svátosti smíření.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu bude otevřen kostel od 14 do 16 hodin k osobní modlitbě u "Božího hrobu".
  • Na Velký pátek držíme přísný půst.
  • Požehnané ratolesti z Květné neděle je možné odebrat v kostele.
  • Obřady Velikonočního tridua můžete sledovat na TV Noe, nebo na jiných místech Vám blízkých přes internetový přenos.
  • V rozdělovském kostele budou velikonoční obřady dle programu  – nebudou veřejné, ale pouze s účastí nezbytného počtu asistujících.
  • Výzva českých a moravských biskupů

P. Jaroslav Kučera, farář v Kladně - Rozdělově


Pátek před Květnou nedělí v rozdělovském kostele

 

VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY SE RUŠÍ