19. týden v mezidobí • bohoslužby

9. SRPNA • NEDĚLE • 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ • mše v Rozdělově od 8. 30 • v Buštěhradě od 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin.

  • 10. srpna • Pondělí • SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA • mše svatá od 18 hodin

  • 11. srpna • Úterý • Památka sv. Kláry, panny • mše svatá se nekoná
  • 12. srpna • Středa 19. týdne v mezidobí • mše svatá od 18 hodin • od 9. 30 společenství seniorů
  • 13. srpna • Čtvrtek 19. týdne v mezidobí • mše svatá se nekoná
  • 14. srpna • Pátek • Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka • mše svatá od 18 hodin • pohřeb Vladimíra Bláhy v kostele sv. Prokopa v Libušíně od 10 hodin; Vladimír Bláha (†5. 8. 2020) se zasadil o záchranu kostela v Libušíně a obětavě zastával funkci kostelníka. RIP

  • 15. srpna • Sobota • SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE • mše od 7 hodin • od 11 hodin poutní mše svatá v kostele v Tuřanech u Slaného, mše rovněž ve františkánském klášteře v Hájku u Unhoště (11.00).

16. SRPNA • NEDĚLE • 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ • mše v Rozdělově od 8. 30 • v Buštěhradě od 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin.

Z FRESKOVÉ VÝZDOBY KAPLE SV. VAVŘINCE V KLADENSKÉM ZÁMEČKU (BÝVALÁ REZIDENCE BENEDIKTINŮ Z BŘEVNOVA),  JAN KAREL KOVÁŘ 1740

Oválný prostor kaple završuje a výtvarně zhodnocuje freska se dvěma výjevy ze Života sv. Vavřince. Na prvním jáhen Vavřinec potkává papeže Sixta II. vlečeného biřici do vězení, který svému věrnému služebníku předpovídá mučednickou smrt. Na druhém je naplnění papežova varování. Vavřinec na výzvu císaře Valeriána, aby mu přinesl drahocennosti církve, mu ukazuje, že pravý poklad spatřuje církev v chudých a nemocných. To císaře rozlítilo a dal Vavřince mučit a upálit na roštu. Vrchol klenby významově vrcholí jemným a výtvarně kvalitním vyobrazením Nejsvětější Trojice. Připomínku barokní malířské výzdoby kaple sv. Vavřince můžeme uzavřít vzpomínkou na zdejší poutní setkání s břevnovským arciopatem Anastázem Opaskem (1913–1999), stářím sice obtíženým, ale duchem stále svěžím, který mohl tuto svatyni alespoň v závěru svého pohnutého života několikrát navštívit.

POUTNÍ MŠI SVATOU POŘÁDÁ KLADENSKÁ FARNOST V ZÁMECKÉ KAPLI V PONDĚLÍ 10. SRPNA OD 18 HODIN.


MINISTERSTVO ZAVÁDÍ NA VNITŘNÍCH AKCÍCH ROUŠKY A SNIŽUJE MAXIMÁLNÍ POČET OSOB

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí.