Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Novinky z dřetovického kostela

Do rozdělovské farnosti patří i filiální kostel sv. Václava v Dřetovicích, původně raně středověký chrám nedaleko staroslavné Budče.  Po roce 1990 "navštívili" tuto památku lapkové, poničili interiér, poškodili oltáře. Podařilo se však zachránit cenný obraz z hlavního oltáře od Viléma Kandlera, který byl poté z bezpečnostních důvodů uložen v depozitáři. Pohled na "osleplou" oltářní architekturu poněkud zneklidňoval, a tak farnost pořídila fotografickou rekonstrukci, která evokuje v podstatě původní vzhled.

V sakristii kostela byl také nalezen epitaf Vojtěcha Pětipeského z Chýše a Egenbergu a jeho zemřelé manželky Anny Pětipeské z Barnštejna. Renesanční památku jsme zasadili do předsíně kostela, kde důstojně připomíná historii chrámu a nedaleké zaniklé osady Kralovic...