Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Sv. Ludmila v paláci Akademii věd ČR – výstava již jen do konce příštího týdne

Již jen do konce příštího týdne bude otevřena výstava o sv. Ludmile v paláci Akademie věd AV ČR na Národní třídě: SV. LUDMILA – ŽENA NA ROZHRANÍ VĚKŮ. Nevelká výstava je přístupna o všedních dnech od 10 do 18 hodin a vstup je volný. Vystavena je řada uměleckých kopií památek a kolekce originálů; nás může inspirovat k putování za památkami spojených s naším regionem, a to ať přímo, nebo nepřímo (Budeč, Levý Hradec, Tetín)... z originálních památek zaujme zlomek okenního sloupku s rytinami ptáků (trochu připomíná rytiny z hradby libušínského hradiště, byť v Libušíně v podstatně skromnějším provedení) ...

Expozici vévodí odlitek vynikající plastiky sv. Ludmily z tumby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě z doby karlovské... k výstavě vyšla i obsáhlá publikace, dnes v obchodech již téměř nedostupná ... jedna ze svatoludmilských "ochutnávek" před zářijovým výročím na Tetíně ... jste zváni

Video k výstavě