Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

SVATÝ JOSEF KALASANSKÝ A PIARISTÉ V REGIONU - TŘEBA INSPIRACE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek máme v kalendáři pro mnohé "nenápadnou" a také nezávaznou památku sv. Josefa Kalasanského, zakladatele řádu piaristů. Kdo dnes z okolí ví, že jsme měli v regionu jednu z nejstarších kolejí piaristů v Čechách, a když pomineme Litomyšl, tak skutečně nejstarší (!). Piaristé ji založili ve Slaném v roce 1658. Studovala zde řada chlapců z regionu, třeba i z Kladna, například významný kladenský farář P. Rudolf Radnický z let 1684-1703 je pochován právě v řádové hrobce slánských piaristů. Poslední piarista P. Heřman Hynek odešel ze Slaného v roce 1888.

Řadou snímků Jiřího Jarocha vzpomeneme na slavnost v roce 2008 u příležitosti 350. výročí založení slánské koleje, přijel pražský arcibiskup Miloslav Vlk, kněží z vikariátu, ze Strážnice piarista P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP ... instalovali jsme pamětní desku, proběhla odborná konference, vyšlo CD z hudbou piaristů ... LAUDATE PUERI DOMINUM ... a sborník SLÁNSKÉ ROZHOVORY - PIARISTÉ

Ano, ale to vše je již minulost, a to včetně blahodárného působení piaristů v regionu v době baroku.

Avšak jejich současné úsilí ve světě, a zejména v tom chudém, třeba v jižní Americe, ale i jinde, může být pro nás inspirativní stále ... to jejich nasazení pro věc církve je hodné obdivu ... současným představeným piaristů je  Pedro Aguado Cuesta, rodák ze Španělského Bilbaa

Vzpomeňme na piaristy a také nakonec na všechny pedagogy v pátek, kdy slavíme památku sv. Josefa Kalasanského … nový školní rok je za dveřmi, kéž je plný naděje ...

SNÍMKY Z OSLAVY V ROCE 2008 (SLANÝ) a několik z dnešní doby