Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Pozvání k účasti na synodálních setkáních ve farnosti

Co je Synoda o synodalitě?

Termín „synoda“ označuje v církevní tradici společnou duchovní cestu. Výzva k synodyalitě je tedy především pozváním k setkávání se a společnému putování, jehož nezbytnou součástí je naslouchání působení Ducha svatého a které by mělo přispět k hlubšímu poznání nejrůznějších aspektů osobního prožívání víry, sdílení zkušeností a poznatků ze života místní církve a v neposlední řadě i k navázání hlubších osobních vztahů mezi členy farních společenství. Synoda je rovněž příležitostí pro pozvání všech, kteří až doposud stáli tak trochu stranou – lidí hledajících, čerstvě pokřtěných, navrátivších se po delším čase, ale i sympatizujících nevěřících či osob jiných vyznání.

 

Jak synodální proces probíhá?

V Pražské arcidiecézi se počítá se vznikem tzv. farních skupinek. Ideální počet v jedné skupince je 8 – 10 účastníků, počet skupinek ve farnosti je neomezený. Každá skupinka uskuteční minimálně dvě setkání. Jejich náplní je, kromě nezbytné modlitby, četby a rozjímání inspirujících textů, hlavně diskuse, a to především na některé z předem připravených témat odrážejících aspekty života ve farnosti    i diecézi. Další možností je nalezení vlastních pro nás aktuálních či potřebných témat. Poznatky a zkušenosti vzešlé z diskuse a sdílení budou zaznamenány a měly by posloužit jako inspirace pro další práci na úrovni diecézí, popřípadě celé církve.

Kdy synodální setkání v naší farnosti probíhají?

Synodální proces na základní úrovni, tedy ve farnostech, by měl být ukončen počátkem měsíce března 2022. Proto počítáme s prvním setkáním v polovině ledna 2022 a druhým začátkem února 2022 (obojí bude upřesněno dle aktuální situace). Samozřejmě v případě zájmu mohou další setkání následovat i po tomto termínu.

Kdo je zván k účasti ve farní synodální skupince?

K účasti na synodálním procesu jsou výslovně povoláni všichni pokřtění, avšak nikdo – bez ohledu na svou náboženskou příslušnost – z tohoto sdílení vlastního pohledu a zkušeností nemá být vyloučen. I z tohoto důvodu by účast měla být co největší a složení skupinek co nejpestřejší.

Zveme tedy všechny, kdož jsou ochotni a připraveni zúčastnit se a naplnit tak výzvu papeže Františka k dialogu a sdílení na místní úrovni. Případné zájemce o účast ve skupince prosíme, aby se zapsali na archu na stolku s novinami.

Vaši koordinátoři farní skupinky Eva a Marek Paterovi

Dotazy na telefonu 720 748 342, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Letáček ve formátu PDF

Doporučujeme –  SYNODA 2021-2023 ROZCESTNÍK