Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Před deseti lety zemřel P. Bořivoj Bělík

VZPOMÍNÁME NA P. BOŘIVOJE BĚLÍKA, vzácného kněze, který záhy po vysvěcení v roce 1969 krátce kaplanoval na Kladně, ale poté po dlouhou dobu působil v Trhovém Štěpánově, odkud vedl duchovní správu na proslulém mariánském poutním místě Hrádek u Vlašimi. Ten se stal jeho časným domovem a na hřbitově, poblíž Panny Marie Hrádecké, očekává také slavné vzkříšení.

Do Rozdělova přichází v roce 1994, přináší si s sebou mnohé zkušenosti z mariánského poutního místa, aktivně rozvíjí pastoraci ve svěřené farnosti, společně se sbormistrem Jánem Čambálem se podílí na požehnané činnosti farního sboru, opravuje kostely, přičemž v Rozdělově zahájil náročnou opravu původní malířské výzdoby, přistavuje klubovnu, zajišťuje pořízení nových rozdělovských zvonů (Prokop, Václav, Ludmila), do Rozdělova přijíždí Český rozhlas a nedělní mše se z kostela sv. Václava šíří na rozhlasových vlnách i na rodné Podblanicko. Tyto aktivity však zabrzdila zákeřná nemoc a v roce 2005 odchází do Mukařova, ale ani tam nezahálí, stále pracuje na vinici Páně. Časem mu však ubývá sil a ve Staré Boleslavi ukončuje pozemské svátostné putování Jeho hrob v Hrádku u Vlašimi je častým cílem poutníků z Rozdělova, ta poslední společná pouť se uskutečnila v roce 2018. Otci Bořivojovi Bělíkovi jsme nejen v Rozdělově za mnohé vděčni. RIP