S KŘÍŽEM DO POSTNÍ DOBY

V době postní jsme vydali drobnou grafiku --- KŘÍŽ SV. OTCE BENEDIKTA --- Tak si to v rozdělovském případě ostatně i břevnovský arciopat Anastáz Opasek OSB přál,  když jej v roce 1997 o Svatovojtěšském miléniu požehnal. Aby měli kolemjdoucí po ruce informaci, co textová deviza na kříži znamená.  Utíká to, dodnes vděčně vzpomínáme. Autorem grafiky je Zdirad Čech...

Rozhodně vhodná modlitba (apotropaion) do této doby ...

 

Kříž sv. Otce Benedikta nalézáme také na střeše kaple sv. Floriána na Kladně a na dalších místech, kde benediktini působili (Břevnov, Broumov)...