Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Setkání seniorů v postní době

Setkání seniorů v postní době začalo křížovou cestou v kostele, kterou vedli J. Nováková a Z. Štěpánek. Pokračovalo předčítáním 6 čtení z Legendy o sv. Václavovi od Karla IV., kterou vydalo Arcibiskupství pražské a na němž se výtvarně podílel náš farník Zdirad J. K. Čech. Přišel mezi nás a uvedl skutečnosti o vydání současného překladu legendy. K poslechu jsme vybrali 6 krátkých čtení, které vystihují život sv. Václava, čímž jsme si připomněli jednotlivá fakta o jeho životě v historických souvislostech. Autor kreseb doplnil čtení o odpovědi na otázky některých seniorů.

Čas setkání nám tentokrát nad zajímavým tématem uplynul velmi rychle. Děkujeme našemu panu faráři za čas, který nám věnuje a za jeho vstřícnost při našich setkáních. Snímky ze setkání zde

Příště se sejdeme 27. 4., opět v 9,30 hodin. Helena Raifová