Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Františkánský klášter v Hájku - obrazové střípky z novější historie

ZAČÍNÁ POUTNÍ SEZÓNA V HÁJKU. V sobotu 30. 4. se opět scházejí poutníci ve františkánském Hájku ... a snad je na místě publikovat několik obrazových střípků z novější historie putování do Hájku k Panně Marii, vraťme se do doby, kdy se ještě sloužila mše svatá v refektáři, na dřevěné podlaze ... mnozí háječtí poutníci z té doby již odešli ... † P. Bořivoj Bělík z Rozdělova, † P. Jaroslav Ptáček z Unhoště, † P. Josef Moulík z Úhonic, † P. Michal Pometlo ofm od Panny Marie Sněžné, unhošťský kostelník † Karel Sedláček, správce Hájku † Jiří Lang se svým vlčákem Arnoštem a další † věrní poutníci (RIP) ... ale je tu i nová generace hájeckých poutníků ... tak potřebné propojení generací... zveme do Hájku