Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI --- 6. 11. 2022

Vážené sestry a bratři, v souladu se stanovami pastoračních rad Arcidiecéze pražské vyhlašuji volby do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Kladně – Rozdělově, volby proběhnou v neděli 6. listopadu 2022.

Stručné pokyny k volbám a k vyplnění hlasovacího lístku

• volební právo má každý katolík z farnosti ve věku od 15 let

• právo být zvolen má každý katolík ve farnosti starší 18 let

• zvolte maximálně pět kandidátů, které označíte křížkem po straně

• v případě návrhu dalšího kandidáta, doplňte jeho jméno, tzn. řádek 11 až 15 a postupujte stejně

• pokud bude zaškrtnuto víc jak 5 kandidátů, je lístek neplatný

Děkuji za Váš hlas, který svědčí o Vašem zájmu o život ve farnosti, vážím si toho. V případě potřeby, podám další informace v sakristii.

P. Jaroslav Kučera, farář v Kladně – Rozdělově, 23. 10. AD 2022

Seznam navržených kandidátů do pastorační rady farnosti na hlasovacím lístku