Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- ZŮSTAT ČLOVĚKEM --- postní obnova farnosti proběhne 4. března

Zveme na sobotní zastavení v době postní – krátkou duchovní obnovu – s premonstrátem P. Jakubem Karlem Berkou O. Praem, který jako motto setkání uvádí Zůstat člověkem ... trojí pohled v nás.

V sobotu 4. března zahájíme postní setkání mší svatou v 8.30, poté bude čas na společnou kávu. Následovat budou dvě promluvy P. Jakuba Berky O. Praem v učebně farnosti. Předpokládáme ukončení kolem 12. hodiny.

Další informace P. Jaroslav Kučera (tel. 312 264 513, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ); zájemci ať se prosím přihlásí v sakristii nebo přímo u P. Jaroslava Kučery.

P. Jakub Karel Berka O. Praem. pochází ze severních Čech. Po střední škole studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, jáhenské i kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška v Praze v roce 1988. V letech 1990-1992 byl kaplanem v Jihlavě, poté do roku 2001 farářem na Svatém Kopečku u Olomouce (zasloužil se o povýšení kostela na Svatém Kopečku na Baziliku Minor). Svatý Kopeček se tak za jeho přítomnosti stal vyhlášeným kulturním centrem. Po devíti letech na Sv. Kopečku začal působit v Milevsku a od září 2013 do října 2018 administroval farnost v Praze-Nebušicích; nyní je farářem u baziliky sv. Ludmily na Královských Vinohradech.