Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (3.) ---

Otázka barevnosti fasády byla vyřešena ve spolupráci s pracovníky památkové péče. Vycházíme z původního záměru architekta Františka Havleny, tedy použila se výrazná barevnost, návrat k přirozeným odstínům, což za minulé opravy nebylo technicky možné. Aplikoval se nástřik slabé vrstvy omítkoviny, která svým způsobem rehabilitovala původní strukturovaný povrch a vizuálně podstatně potlačila různé odstíny a vysprávky minulých oprav. V nejbližší době bude odstraněno lešení a práce odborných řemeslníků se zaměří na opravu portálu, který je porušen zatékající vodou. Zde se počítá se patinovaným nátěrem, aby se nezastřela původní úprava povrchu, a to v tmavším cihlovém odstínu než je tomu u fasády. Barevnost jezdecké sochy sv. Václava se bude blížit více barvě kamene, tedy se vracíme k původní barevnosti. O opravě portálu a sochy více příště.

Obnovou portálu skončí letošní etapa obnovy, která pro farnost logicky představuje nemalé finanční náklady. Je třeba uvést, že oprava probíhá bez dotací z veřejnoprávních prostředků, byť kostel sv. Václava představuje poměrně významnou památku chráněnou podle zákona o památkové péči.