Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- BRILIANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ MARIE A BOHUSLAVA HLADÍKOVÝCH---

Společenství seniorů spolu s panem farářem a Městem Kladnem už se delší čas zaobíralo tím, jak oslavit briliantovou svatbu našich vzácných farníků Hladíkových. Chtěli, aby to byla důstojná oslava, odpovídající vzácné příležitosti, kterou briliantová svatba je. Pomalu nastal den D… V sobotu 1. června celý den pršelo, přesně řečeno z nebes lilo. S obavami jsme vyhlíželi předpověď na nedělní dopoledne 2. června, kdy jsme slavili briliantovou svatbu našich manželů Hladíkových. Pán Bůh je má rád, ráno bylo pěkně, bez deště, čerstvo.

Farníci se začali scházet. Před půl devátou přijeli Hladíkovi v doprovodu obou synů. V dobré náladě, svatebně oblečeni a plni očekávání. Kostel byl vyzdoben, svatební kytice připravena. Oba synové je doprovodili na sváteční místa uprostřed kostela a mše svatá mohla začít.

 

Po úvodním slově a modlitbě se otevřela nebesa a bylo slyšet Ave Maria z úst Karla Procházky. V kázání pan farář J. Kučera připomenul znamení opravdové lásky, dlouhá léta soužití dvou lidí v dobrých i méně dobrých časech. Zopakovali si svatební slib a pan farář a jejich vnuk P. Michal Hladík se za ně pomodlili. Popřáli jim požehnané dny a pan farář jim poděkoval za léta jejich přítomnosti mezi námi. Mše sv. pokračovala a už zněl opět hlas Karla Procházky v písni Maria Panno, oblíbené mariánské písně pana Jána Čambála, vzácné osobnosti farnosti a přítele Hladíkových z minulých let. Mnohé oko nezůstalo suché. Bylo přímo cítit, že je pan Čambál mezi námi.

S koncem mše sv. přistoupil k mikrofonu pan Zděnek Štěpánek ze společenství seniorů za asistence nám. primátora JUDr. Roberta Bezděka a pí. Gabriely Havlůjové za spolkový život města, aby promluvil ke svatebčanům za všechny přítomné. Za farnost, za seniory, za děti, za ministranty, za zastupitele města… řekl:

Vážení a milí Maruško a Bohuslave,

dovolte, abych Vám za celé společenství, farníky, seniory, scholu, sbor, ministranty – poděkoval za to, že jste nádherným obrazem toho, že skutečná láska existuje. Díky za příklad pevnosti svazku manželství, které je pro nás křesťany svátostí – a vy jste to svým životem potvrdili. Ano kouzlo štěstí a božího požehnání nespočívá v bohatství a přepychu, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. To je váš vzácný vztah.

Briliantová svatba – sedmdesát roků společného života! Brilianty jsou ke všemu velmi odolné a vzácné, a samozřejmě také krásné a žádané. Stejně pevné a cenné je Vaše manželství, ve kterém jste bok po boku prožili až do dnešního dne.

Váš nelehký osud za totality, zejména v padesátých letech, byl popsán v regionálním tisku a je vyvěšen zde v kostele na informačním panelu. Tak trochu nedobrovolně (lichotivý výraz pro hrubé protiprávní jednání vůdčí Vám), jste spjati s Kladnem již 70 let a ve zdejším kostele sv. Václava jste Vy, Maruško, spíše než kostelnicí, byla slovy našeho současného pana faráře Kučery – dobrou duší farnosti. Ten, když byl bezmála před 20 lety zde ustanoven – velmi záhy zjistil, kdo bude jeho oporou, říká v našem farním Zpravodaji PRAMENY: "V Marušce vidím stále maminku farnosti, která má všechny ráda a umí o nás pečovat".

Váš osud, pane Bohuslave, byl, co se týká bezpráví podobný. Ne, Vy nejste ve stínu Marušky, vždy jste jí byl oporou a ona Vám jí opětovala. A toto obdivuhodné spojení trvá i dlouho poté, co jste jako nejznámější (protože nejsolidnější) kladenský taxikář opustil svůj "štafl".

Mohl bych zde, Maruško, hovořit o vzorně nažehlených zástěrkách při obsluhování otců kardinálů – Tomáška, Vlka, Duky – i mnohých biskupů. Také o tom, že Vás považujeme za módní ikonu farnosti – pro Vaši eleganci a laskavost Vašeho jednání. Totéž platí i pro Vás, Bohuslave. Vychovali jste dva syny. Váš vnuk jako novokněz v nedávné době, zde v kostele sloužil mši svatou. To hovoří za vše.

Život Vás obou nebyl v určitých fázích lehký – nenesli jste na tom však vinu Vy, ba naopak – chovali jste se statečně – nikdy si nestěžovali a žili v souladu s Bohem. Vaše životní síla a odhodlání jsou motivací pro nás všechny. Tolik jsme Vám chtěli dnes říci!!!

Milá Maruško, milý Bohuslave – je nám ctí, být Vám dnes nablízku, buďte ve zdraví dále s námi a zaplať Bůh za vše.

Pak srdečně, jaksi mimo protokol dodal, že na seniorském setkání se děje leccos. Když jsme plánovali dnešní oslavu, došlo i na zkušební polibek v souvislosti s přáním. Dnes nás čeká, milá Maruško, polibek před zraky přítomných, před svědky. Děkuji vám.

Celou mši sv. doprovázela schola, rozloučila se děkovným zpěvem Laudate dominum – Chvalme Pána.

Pak už se gratulanti odebrali do farní učebny, kde svatebčanům připili a nabídli si bohaté pohoštění. Aby bylo veselo, zahrál jim Robert Ježek na harmoniku. Přítomní se přidávali a bylo opravdu veselo.

Je třeba poděkovat všem, opravdu všem, kdo se na milé a výjimečné oslavě podíleli organizačně i finančně. Určitě byla celá oslava pro svatebčany i všechny přítomné vzácným a příjemným lidským setkáním ve všedním životě. Zvláštní díky patří panu faráři P. Kučerovi, který nesl tíhu oslavy.  Deo gratias (!). Za společenství seniorů Helena Raifová