Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- O Svátku Povýšení svatého Kříže benedikce obnoveného Děkanského kříže nad Libušínem --- sobota 14. 9. 2024

Při staré cestě do Smečna se nedaleko libušínského kostela od nepaměti nacházel Děkanský kříž (GPS – 50.1572072N, 14.0312058E). Jak vypovídají staré mapy, býval tady již ve druhé polovině 18. století a této části lesa se také říkalo U Děkanského kříže.

Ve smečenské farní kronice se píše, že kříž byl v roce 1867 obnoven péčí hraběte Jindřicha Clam-Martinice. Zda byly tehdy zachovány plechové obrazy Ukřižovaného a Panny Marie Bolestné, které řadu let předtím namaloval Johann Gruss († 1855), nevíme. Opravený kříž o křížovém dni v pondělí 27. května benedikoval smečenský kaplan Josef Kandler. Křížové, nebo také prosebné dny (Feriae Rogationum), jejichž tradice sahá v církvi až do 5. století, se konaly tři dny před Nanebevstoupením Páně. Bylo zvykem, že věřící v průvodu za křížem prosili o odvrácení hladu, války a vyprošovali si dobrou úrodu. Po požehnání obnoveného kříže se procesí za zpěvu litanií odebralo do kostela sv. Jiří, kde byla sloužena mše svatá. V dalších letech se kříž opravoval opakovaně, čas od času bylo třeba jeho břevna vyměnit. Pamětníci vzpomínají, že zde kolem roku 1970 stál prostý mohutný kříž, ale po roce 1990 zanikl.

Díky iniciativě dobrovolníků okolo Mariana Kruckého z unhošťského muzea se podařilo v roce 2010 vztyčit kříž nový s korpusem Krista malovaným na plechu. I tentokrát počasí vykonalo své a v roce 2023 se kříž skácel. Na jeho poslední obnově se podílel Český svaz ochránců přírody Kladensko, město Libušín a rozdělovská farnost.


Benedikce obnoveného Děkanského kříže nad Libušínem proběhne o svátku Povýšení sv. Kříže v sobotu 14. 9. 2024 – od 9.30 žehnání na místě a poté, asi v 10.15, budou následovat modlitby se zpěvy v kostele sv. Jiří nad Libušínem. Po obřadech setkání účastníků ve svatojiřském areálu. Srdečně zveme. P. Jaroslav Kučera