Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Pátek 19. listopadu – Řeckokatolická církev, její historie a spiritualita

V pořadí již 17. beseda proběhla pátek 19. listopadu, tentokrát s Mons. Milanem Hanušem – Řeckokatolická církev, její historie a spiritualita.

Mons. Mgr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice; studoval na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po vysvěcení krátce působil na Plzeňsku, v Kralovicích, ale jeho cesta nakonec vedla do řeckokatolické církve. Tento měsíc – 1. 11. – jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Setkání bylo zahájeno koncelebrovanou mší svatou, hlavním celebrantem byl Mons. Milan Hanuš, který v promluvě na text evangelia sv. Lukáše (Lk 19,45-48) připomněl význam chrámu pro společné setkávání věřících. V besedě se zabýval vztahy obou církví - římskokatolické a řeckokatolické a podtrhl jejich jednotu, jsme jednou z českých a moravských diecézí. Na druhé straně naznačil rozdíly v liturgii, v liturgickém kalendáři a významu zpěvu … jako příklad uvedl slavení velikonočních svátků; přiblížil také východní tradiční velikonoční zvyky - žehnání pokrmů. Setkání se zúčastnil také o. Jaroslav Hulyak, řeckokatolický administrátor farnosti v Mladé Boleslavi, který je ustanoven také pro řeckokatolické věřící v Kladně - Rozdělově.