Apoštolský administrátor Dominik kardinál Duka OP

Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Farní beseda – Nad knihami Nového zákona –pátek 15. října

První podzimní farní beseda měla na programu setkání s novozákonním biblistou s Jaroslavem Brožem Th.D. S.S.L. z katedry biblických věd Katolické teologické fakulty UK. Tento náchodský rodák (* 1963) se soustavně zabývá knihami Nového zákona, v roce 1994-1997 studoval na Pontificio Istituto Biblico v Římě, od roku 2001 člen Katolické biblické asociace USA (active member of Catholic Biblical Association of America). Letos (4. 7.) jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V homilii nad liturgickými texty ke sv. Terezii promluvil o nutnosti modlitby, o její úloze v životě této světice i další karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Téma modlitby bylo také stěžejním motivem na přednášce v klubovně farnosti, kde se biblista věnoval pavlovské teologii, zejména Prvnímu listu svatého apoštola Pavla Soluňanům … jako vhodný text vybral úryvek z úvodní kapitoly … Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše Krista vytrvalá (1Sol 1,3) … dále se věnoval i úvodnímu pozdravu v tomto listu … Milost vám a pokoj (1Sol 1,3). V této souvislosti připomněl význam prosebné modlitby. Inspirativním byl pro posluchače ohlas pavlovské teologie v díle bl. Matky Terezy z Kalkaty, jejíhož 100. výročí narození jsme nedávno vzpomněli … závěrem společně se svým kolegou doc. Josefem Hřebíkem Th.D. S.S.L. odpověděl na několik dotazů. Věříme, že Jaroslav Brož mezi nás opět někdy zavítá. (snímky Jan Žofák a Vladimír Přibyl)