Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Od východu každý den vychází slunce naděje

Pozor, otevřeno v novém okně. Array Tisk Array

Od východu každý den vychází slunce naděje, které navrací existenci lidskému rodu … Muži a ženy Východu jsou pro nás znamením Pána, který se vrací (Jan Pavel II., Orientale Lumen, 28)

Rozdělovský farní sbor zahájil nácvik starobylého sborového zpěvu východní církve ke cti a chvále Bohorodičky Akafist (Akathistos). Zkouška každou neděli od 18 hodin v učebně na faře. Další informace Pavla Rejhonová / Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Akathistos – oslavný zpěv východní církve k Panně Marii. Hymnus má dvě části, z nichž první formou poezie rekapituluje evangelijní události Vtělení od zvěstování, narození Krista po útěk do Egypta a návštěvu v chrámu; druhá více teologická a symbolická reflektuje význam Vtělení, respektive je oslavou sestupu Stvořitele z nebeských výšin do neposkvrněného lůna, příchodu Slova v úžasu andělů z bohumilé Panny, jež se stala ochránkyní všech panen, před nedokonalou modlitbou lidí oslavuje Pannu Marii jako světelnou pochodeň, raduje se z odpuštění a velebí Syna i Bohorodičku jako každý živý chrám … (podle Karla Sládka, Mystická teologie východoslovanských křesťanů, 2010, str. 100).Na obrázku pravoslavná ikona - Zvěstování Panny Marie, na rámu ikony vyobrazení jednotlivých ikosů Akafistu

Tímto zpěvem bychom chtěli v rozdělovské farnosti přispět nejen k obohacení blížícího se 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti, ale i k prohloubení mariánské úcty a poznání duchovních tradic východních církví. Příprava nápěvu probíhá po konzultacích s přáteli z řeckokatolické a pravoslavné církve.