Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Faráři

 

 

Po vystavění kostela sv. Václava (1927) byla v Rozdělově ustanovena v roce 1931 tzv. expozitura a jako tzv. expozité zde působili kladenští kaplani – P. Jaroslav Kopřiva († 1954) až do roku 1941, P. Jaroslav Tománek (* 1913, †1994) do své emigrace v roce 1948 a v letech 1948 – 1951 P. Lubomír Neugebauer (* 1924, †2016). Jako první administrátor farnosti se uvádí až Ladislav Hlad.

 

1952 – 1958

Ladislav Hlad, biskup

* 3. 2. 1908 Plzeň, † 16. 12. 1979 Moravec
Vysvěcen 6. 7. 1930 v Praze. Po vysvěcení působil jako kaplan v Rokycanech (1930), v Sedlci – Prčici (1932), na Sázavě (1934), v letech 1934 – 1950 jako administrátor a poté farář v Obděnicích. V té době 26. 3. 1950 vysvěcen tajně biskupem Štěpánem Trochtou v seminární kapli v Litoměřicích na biskupa (biskup cedijský, jmenován 9. 2. 1950); zatčen 30. 9. 1950 a vězněn. Po propuštění ustanoven administrátorem v Kladně – Rozdělově (1952), v roce 1958 přeložen do Tachlovic, kde byl rok nato znovu zatčen a odsouzen na devět let vězení (tehdy již invalida s amputovanou nohou). Propuštěn na amnestii v roce 1963. Poté působil u sester v Oseku u Duchcova, od roku 1966 žil v charitním domově v Senohrabech a posléze v Moravci, kde zemřel. Pohřben v Plzni na hřbitově u sv. Václava.

O Ladislavu Hladovi více v článku Miloslavy Kahounové … zde

 

1958 – 1968

Jan Lebeda

* 23. 4. 1913 Praha, † 5. 11. 1991 Praha
Na kněze vysvěcen 20. 6. 1937, později spirituál kněžského semináře (1943 – 1951), z místa odstraněn a ustanoven administrátorem v Řevničově (1952), v tomto nedobrovolném a těžkém exilu napsal řadu literárních děl, která později vycházela tiskem. Od roku 1958 do roku 1968 působí v Kladně – Rozdělově, v roce 1968 uveden jako sídelní kanovník Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, v roce 1980 se stává kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, zde od roku 1987 proboštem. Generální vikář pražské arcidiecéze (1986 – 1991). Na pomocného biskupa pražského (titulární biskup novenský) vysvěcen 11. 6. 1988. Prelát řádu sv. Lazara. Spisovatel, ctitel díla pražského biskupa Antonína Podlahy (v roce 1935 uspořádal sborník vzpomínek přátel a ctitelů Antonína Podlahy Sváteční člověk, v roce 1965 vyšel Lebedův životopis Antonína Podlahy pod stejným názvem) a básník (např. Rozdělov, Setkání a loučení, Kladno – Stará Boleslav). Autor celé řady tisků, při jejich vydávání spolupracoval zejména s Aloisem Chválou a kladenským tiskařem Josefem Ciprou; tisky doprovázejí grafiky Jaroslava Vodrážky a zejména Arnošta Hrabala. Pochován s maminkou na hřbitově v Aldašíně (okres Kolín).

Vzpomínkové setkání na biskupa Jana Lebedu v Rozdělově v roce 2013 za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta

 

1968 – 1994

Jaroslav Baštář

* 10. 5. 1914 Kladno, † 17. 5. 1994 Kladno
Na kněze vysvěcen 29. 6. 1940, původně řeholník (redemptorista), po studiích působil jako kaplan ve Zlonicích (1946), Zdislavicích (1947) a Zdebuzevsi (1947), administrátor ve Stráži u Tachova (1948). Události v pohraničí zaznamenal v rukopise vzpomínek – Byl jsem dvanáct let v pohraničí (1971); vycházely na pokračování ve farním časopisu rozdělovské farnosti Prameny. Od roku 1959 administroval Mléčice a v roce 1968 ustanoven administrátorem v Kladně – Rozdělově. Pochován na městském hřbitově v Kladně (31. 5. 1994). Vzdělaný kněz, jazykově vybavený (hebrejština). Na snímku v roce 1991, u obnovené rozdělovské kapličky.

 

1994 – 2005

Bořivoj Bělík

* 25. 4. 1937 Domaželice, † 14. 02. 2012
Na kněze vysvěcen 29. 6. 1969 v Praze. Po vysvěcení kaplanoval na Kladně, později po dlouhou dobu administrátorem v Trhovém Štěpánově, administrátor mariánského poutního místa Hrádek u Vlašimi. Od 1. 7. 1994 ustanoven farářem v Kladně – Rozdělově, odtud odchází v roce 2005 do Mukařova. Za svého působení v Rozdělově se zasadil o opravu všech kostelů, které spravoval (rozsáhlé opravy Libušín – sv. Prokop, zde zejména ve spolupráci s libušínským kostelníkem Vladimírem Bláhou, oprava kostela sv. Václava v Dřetovicích), zajistil náročnou obnovu původní výmalby rozdělovského kostela a dal přistavět novou učebnu při budově fary. Stál u pořízení nových zvonů do rozdělovského kostela (Prokop, Václav, Ludmila). Řada jeho nedělních kázání byla vysílána z Rozdělova Českým rozhlasem. Pochován na hřbitově u poutního kostela sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi

Obrazové střípky z požehnaného působení P. Bořivoje Bělíka na Podblanicku...

od roku 2005

Jaroslav Kučera

* 21. 8. 1957 Plzeň

Na kněze vysvěcen v Praze 30. 6. 1990, poté administrátor na Rakovnicku, rakovnický farář a okrskový vikář. Krátce po ustanovení farářem v Rozdělově jmenován okrskovým vikářem kladenského vikariátu