Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

--- Adventní duchovní obnova seniorů 2023 ---

Aktualizováno Neděle, 03 Prosinec 2023 17:51 Napsal uživatel Administrator Sobota, 02 Prosinec 2023 16:22

Společenství seniorů kostela sv. Václava připravili výzdobu kostela na 1. adventní neděli, a už se těší na adventní duchovní obnovu, která se bude konat ve středu 6. prosince od 9,30 do cca 12 hodin v učebně fary kostela. Přijede mezi nás P. Jaroslav Suroviak z kláštera bosých karmelitánů Slaný, rektor klášterního kostela. Připravil si pro nás rozjímání pro letošní adventní dobu tak, aby jej mohli prožít i starší senioři. Obnovu zahájí mší sv. od 9,30 hodin, po ní bude „coffee break“ – kávová přestávka a pokračovat bude rozjímáním nad duchovním významem Adventu.

POZOR! Zveme všechny seniory, kteří se pravidelně zúčastňují aktivit společenství, ale v učebně bude místo i pro pár dalších seniorů z naší farnosti, kteří by měli zájem přijít.  Rádi se uskrovníme. Tyto seniory z organizačních důvodů prosíme, aby se do 5. 12. přihlásili u H. Raifové, tel. 602200821. Děkujeme (Helena Raifová).


 

--- VYCHÁZEJÍ VÁNOČNÍ PRAMENY ---

Napsal uživatel Administrator Pátek, 24 Listopad 2023 12:46

Z titulní strany farního časopisu na nás hledí náš kostel, jako by nás zval k návštěvě v nastalém čase Adventu a Vánoc. V úvodním slově nám píše P. Kučera o světě obalové techniky, která někdy pohrdá obsahem prožívání víry. V příspěvku k Adventu se vrací k době Covidu, jak ho prožívali naši senioři. Věnuje se i dokončené opravě portálu kostela. Věnuje se také internetové prezentaci farnosti ve smyslu doby…kdo není na internetu, jako by nebyl…, připomíná práci s farní webovou stránkou a s FB. Strana fotografií připomíná Dušičkové zastavení, soutěž ve štrůdlování a novokněžské požehnání P. Michala Hladíka. Nezapomíná ani na poutní mši sv. v Lidicích a pokračuje „zprávou“ o vydařeném vikariátním setkání dětí a mládeže v našem kostele. Nechybí ani informace o volbě pastorační rady, ….3 otázky pro…, farní recenze Cyrilometodějského kalendáře 2024 a pozvánka na vše, co nás čeká v nejbližší době. Samozřejmě, že ve Zpravodaji najdete přání P. Kučery k Vánocům. Za redakční radu Helena Raifová

K nahlédnutí zde

   

Volba a složení pastorační rady na období 2023-2028

Aktualizováno Úterý, 14 Listopad 2023 13:23 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Neděle, 12 Listopad 2023 11:05

Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady rozdělovské farnosti  dne 5. listopadu 2023

Zvolení kandidáti:

(1) Ludmila Švarcová (78 hlasů)

(2) Zdeněk Štěpánek (76 hlasů)

(3) Vladimír Přibyl (71 hlasů)

(4) Pavla Rejhonová (60 hlasů)

(5) Jitka Nováková (58 hlasů).

Protokol volební komise o výsledcích voleb bude případně k nahlédnutí v sakristii od 19. 11.

Jmenovaní členové: (6) Marek Patera, (7) Eliška Vrbová, (8) Romana Dosoudilová, (9) Barbora Bláhová

Statutární členové: (10) R. D. Jaroslav Kučera, předseda pastorační rady, (11) R. D. Josef Hřebík, ThLic., Th.D. (12) Jarmil Klanc, jáhen.

Pastorační rada má 12 členů.

Na prvním zasedání pastorační rady 4. prosince 2023 bude zvolen – místopředseda a sekretář pastorační rady, člen do ekonomické rady farnosti.

Děkuji všem za účast ve volbách a prosím o pomoc a spolupráci, tvoříme jedno společenství --- spoluvytváříme jednu arcidiecézi, jednu církev.

P. Jaroslav Kučera, farář při kostele sv. Václava v Kladně - Rozdělově

   

--- VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH, NA TÉMA HUDBA ---

Aktualizováno Úterý, 17 Říjen 2023 17:14 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Úterý, 17 Říjen 2023 17:07

V sobotu 14. října 2023 se v rozdělovském kostele sv. Václava uskutečnilo vikariátní setkání dětí a mladých. V půl desáté ráno se na místě sešlo kolem 45 účastníků především z farností Kladno Rozdělov, Slaný a Kladno Nanebevzetí Panny Marie. Ze Slaného přijela mezi jinými družina Skautek Evropy, ve které nechyběla jedna zástupkyně zlonické farnosti.

Dopolední program zahájil v kostele pozdravením příchozích a krátkou modlitbou otec vikář Jaroslav Kučera. Poté se děti věnovaly společnému zpívání, jak naznačoval podtitul setkání „tentokrát na téma HUDBA“. Naučily se dvojhlasně píseň z muzikálu „Za zvuků hudby“ a nechyběla ani trocha tělocviku v podobě ukazování kartiček se solmizačními slabikami.

Následovala komponovaná modlitba s chválami a prosbami. Každé dítě si vybralo z připravených lístků začátek své modlitby díků nebo prosbu, kterou potom mohlo ve chvíli ticha nahlas přečíst. Vše bylo proloženo společným zpěvem.

Číst dále: --- VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH, NA TÉMA HUDBA ---

   

--- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (5.) ---

Aktualizováno Neděle, 22 Říjen 2023 09:11 Napsal uživatel Administrator Pátek, 13 Říjen 2023 11:38

V těchto dnech probíhá konečná fáze první etapy opravy fasády rozdělovského kostela, a to poměrně náročná obnova dominanty tympanonu portálu sochy sv. Václava – v podstatě zmenšená kopie Myslbekovy sochy, kterou známe z Václavského náměstí.

Rozdělovská socha byla poškozena a při její rehabilitaci jsme dbali i na to, aby se zachoval původní rukopis kamenosochařů z fy. Karel Uttl, kteří ji v červnu 1927 zhotovili podle modelu od sochaře Ludvíka Vocelky. Proto byla použita pouze lazurová barva tak, aby se rukopis sochařů nesetřel. Nejprve byl aplikován scelující světlý nátěr, na který zkušený umělecký štukatér nyní nanáší tmavší lazuru. Celkovým záměrem při opravě vstupního portálu je barevně odlišit od "cihlového" pozadí právě sochu sv. Václava – kterému je rozdělovský kostel zasvěcen, a to v odstínu kamene, jak bylo původně architektem zamýšleno.

Číst dále: --- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (5.) ---

   

Strana 3 z 56

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>