Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku

Aktualizováno Pondělí, 24 Květen 2010 08:20 Napsal uživatel Administrator Neděle, 11 Duben 2010 18:09

V sobotu 22. května proběhl Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku, někteří putovali pěšky (start od rozdělovského kostela v 6 hodin), někteří na kolech (několik defektů, bez úrazu), řada „poutníků“ automobily a hlavní skupina autobusem. Po příjezdu a přivítání správci kláštera – manželé Langovi – připomněl krátce historii konventu Vladimír Přibyl, nato následovaly Mariánské litanie před Pannou Marií Hájeckou v Loretánské kapli. Program pokračoval pásmem mluveného slova  Žil jednou jeden člověk, jmenoval se František, které doprovázela rozdělovská farní kapela. Středem setkání byla mše svatá, po které následovalo společné pohoštění. Vše zakončilo svátostné požehnání v refektáři kláštera. Společně s rozdělovským farářem P. Jaroslavem Kučerou, který setkání vedl, nás provázel celý den rektor kaple v Hájku – Jan Maria Vianney Dohnal ofm. Pro zájemce ke stažení pásmo z Františkánských pramenů –  Žil jednou jeden člověk, … a zpěvníček. Snímky ze setkání v galerii.

 

Velký den rozdělovské farnosti

Aktualizováno Úterý, 11 Květen 2010 14:57 Napsal uživatel Administrator Neděle, 09 Květen 2010 19:08

V neděli 9. 5., na šestou neděli velikonoční, byla udělena v rozdělovském kostele svátost biřmování devíti mladým ženám a mužům. Pečeť Ducha svatého přijali: Kateřina Ranšová, Veronika Hanáková, Magdaléna Pavlíková, Anita Brožková, Růžena Samková, Eliška Matějková, Norbert Žofák, Jan Žofák a Marcela Chlumecká. Ruce při udělování této svatosti vložil na naše biřmovance pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst, který je při homilii povzbudil a vyzval, aby se stali novými lidmi, dobrými křesťany. Aby každý den dokázali rozlišovat dobro a zlo. Jen tehdy budou žít v pokoji, ne v tom zdánlivém pokoji, ale v tom, který nám zanechal Pán … Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí (Jan 14,27). Po mši svaté proběhlo přátelské setkání Mons. Karla Herbsta s biřmovanými, jejich kmotry a přáteli. Poděkování patří P. Jaroslavu Kučerovi, který skupinu rozdělovských farníků na přijetí této svátosti trpělivě o pátcích připravoval; a jak všichni uvedli, na ta setkání se vždy těšili. Obrazová reportáž z biřmování v galerii.

   

Strana 50 z 50

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>