Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Vychází další číslo farního časopisu PRAMENY

Aktualizováno Sobota, 01 Prosinec 2012 15:43 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 26 Listopad 2012 17:16

Ve slánské tiskárně se tiskne další číslo farního časopisu PRAMENY. Vedle pátého pokračování z cyklu Základy víry od P. Josefa Hřebíka, který je věnován Panně Marii, a dokončení kladenské historie řeholnic školských sester de Notre Dame od Stanislava Krajníka, přinášíme rozhovor s památkářkou Ing. arch Volfovou o opravě památné dřevěné zvonice nad Libušínem. Následuje již tradiční kronika farnosti a vše uzavírá kalendárium. Časopis by měl být k dispozici na stolku v kostele o První adventní neděli. Zájemci si jej mohou přečíst již dnes zde.

 

9. listopadu – XXVII. farní beseda P. Juan Provecho, OSA … O Španělsku, Praze a augustiniánech…

Aktualizováno Sobota, 10 Listopad 2012 21:10 Napsal uživatel Tomáš Linhart Úterý, 23 Říjen 2012 18:39

XXVII. Farní besedě, na kterou přijali pozvání kněží žebravého řádu bratří sv. Augustina z farnosti sv. Tomáše na Malé Straně v Praze, předcházela jako obvykle koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant, původem ze Španělska – P. Juan Provecho, OSA vyjádřil spontánně svou touhu po přátelství a jednotě, když před svatým přijímáním kráčeje hlavní uličkou od oltáře, srdečně přál přítomným pokoj stisknutím ruky. Tímto láskyplným gestem potvrdil slova svého polského spolubratra P. Víta Mariusze Marciniece, OSA, který při své homilii v den svátku Posvěcení lateránské baziliky vzpomněl římského biskupa i kněží, kteří jsou na základě Boží milosti vysláni, aby byli chrámem svatosti a milosti pro druhé. V učebně poté P. Juan Provecho kromě údajů geografických a historických, nastínil nelehký běh života v současném Španělsku. V druhé polovině barvitého povídání se bratři vrátili k souvislostem vzniku řádu a příchodu augustiniánů do země České. Zaměřují se zejména na duchovní správu a školství. Pohovořili o mateřské a základní škole sv. Augustina v Praze 4, přičemž naznačili vize budoucí. Obšírněji nás pak seznámili se zajímavou spiritualitou řádu.

P. JUAN PROVECHO, OSA (* 1970 León, Španělsko). V roce 1995 absolvoval teologii na Pontificia Universita Comillas v Madridu a byl vysvěcen na kněze řádu bratří sv. Augustina (Ordo sancti Augustini, OSA). V roce 1997 byl řádem poslán do České republiky, aby zde společně s dalšími spolubratry obnovili jeho činnost. V Praze začal roku 1999 studovat mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a studia úspěšně dokončil roku 2001. V letech 2007–2009 byl vedoucím tiskového střediska ČBK, dnes působí ve farnosti sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. O španělské spiritualitě více zde.

Další snímky zde

   

Pozvání na dětské zpívání

Aktualizováno Úterý, 09 Říjen 2012 19:14 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Úterý, 09 Říjen 2012 00:00

KDY – Pravidelné zkoušky dětské scholičky se konají vždy v pátek v 15:00 po náboženství mladších dětí v učebně na faře. Zpívání trvá cca 45 minut, tj. 15:00 – 15:45. Zpívání se nekoná během prázdnin, tj. v termínu kladenských jarních prázdnin na přelomu února a března.

 

NÁPLŇ – S dětmi se naučíme nové duchovní písně k liturgii, které budeme zpívat při dětských mších; na lidových písních budeme procvičovat základy intonace, různá říkadla a pohybové hry nám pomohou k trénování rytmu. Když budeme unavení, zabavíme se nějakou pohybovou ukazovací písničkou. Podle věku a možností dětí si časem ukážeme i psaní not. Děti které hrají na nějaký hudební nástroj (např. flétničku) mohou hrát s námi, v nacvičovaných písních pro ně určitě najdeme uplatnění.Repertoár scholy přizpůsobím stáří a schopnosti dětí s ohledem na případnou budoucí spolupráci s chrámovým sborem.

Kontakt –  Pavla Rejhonová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Byli jsme při tom … dějiny premonstrátů v regionu

Aktualizováno Pátek, 05 Říjen 2012 18:54 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Čtvrtek, 04 Říjen 2012 17:34

Slánské rozhovory 2012 proběhly v úterý 2. října v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a posléze v klášteře sester premonstrátek v Doksanech. Setkání, kterého se zúčastnili mnozí rozdělovští farníci včele s rozdělovským farářem a okrskovým vikářem P. Jaroslavem Kučerou, pootevřelo pomyslné dveře do řádové historie premonstrátek v regionu. V úvodním bloku přivítal na sedmdesát účastníků konference strahovský opat mons. Michael Pojezdný O.Praem., který zdůraznil potřebu znát historii své země, regionu. Poučná byla i současnost kláštera v Doksanech, který byl po zrušení za Josefínských reforem obnoven v roce 1998 – s dnešním životem v klášteře seznámila posluchače převorka kláštera s. Alberta. Závěrečnou pomyslnou tečkou bohatého programu byl varhanní koncert Vladimíra Roubala v doksanském kostele, kterého doprovázel houslista Emanuel Ranný. 
Snímky Pavla Vychodila z konference zde

   

Sbory zpívají pro Hospic - čtvrtek 4. 10.

Napsal uživatel Pavla Rejhonová Pondělí, 01 Říjen 2012 19:28

Ve čtvrtek 4. října v 19 hodin jste srdečně zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla na benefiční koncert duchovní hudby – Sbory zpívají pro Hospic. Koncert ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno pořádá Hospic knížete Václava, o.p.s., a vystoupí na něm sedm kladenských pěveckých souborů – od dětského sboru Sluníčko přes husitský sbor a chrámové sbory působící na Kladensku až po ženský pěvecký sbor Smetana, mužský sbor Smetana-Slovanka a Hornický pěvecký sbor. Večerem bude provázet Jan Polívka a dobrovolné vstupné je určené k podpoře na Kladensku nově vznikajícího domácího hospicu. V rámci programu vystoupí s několika písněmi také rozdělovský chrámový sbor. Srdečně vás na tuto akci zveme hned ze dvou důvodů: V první řadě je třeba připomenout, že koncerty takového rozsahu se běžně na Kladensku nepořádají; vždyť účinkovat bude na sto padesát zpěváků a zpěvaček. A za druhé – svou účastí a i drobným příspěvkem podpoříte dobrou a velmi potřebnou aktivitu, která v Kladně a jeho okolí doposud chyběla.

Plakátek ke stažení zde

   

Strana 20 z 33

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>