Apoštolský administrátor Dominik kardinál Duka OP

Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Farní beseda

 

Připravujeme

 

2014

XXXVI. 12. 12. • O adventu a starozákonních prorocích s biblistou P. Josefem Hřebíkem

XXXV. 14. 11. • Ohlédnutí za putováním do Cách 2014

XXXIV. 28. 3. • S biblistou Angelem Scaranem

 

2013

XXXIII. 18.10. • Svatý František ve světové kinematografii

XXXII. 28.6. • Přednáška Sr. Marie Petry Součkové - Církev a středověk očima historiků. Mýty a fakta.

XXXI. 17.5. • Ruská kinematografie - film OSTROV … aktuální podněty pravoslavné spirituality (starec, Modlitba Ježíšova)…

XXX. 22.4. • O životě a díle biskupa Jana Lebedy - Josef Hřebík, Mons. Jan Baxant, Milan Hanuš, Jaroslav Ptáček a další hosté

XXIX. 22.3. •  Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (IX. část)  / Abrahám – Otec věřících (2.)

 

2012

XXVIII. 7.12. •  Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (VIII. část)  / Abrahám – Otec věřících (1.)

XXVII. 9.11. •  P. Juan Provecho, OSA – O Španělsku, Praze a augustiniánech…

XXVI. 30. 3 • Setkání před Květnou nedělí s kapucínem P. Kryštofem Javůrek, OFM Cap., z kapucínského kláštera u sv. Josefa v Praze

XXV. 16. 3. • Byli jsme při tom … na kreaci kardinála Dominika Duky v Římě … (P. Jaroslav Kučera, Lukáš Krinke a Josef Vermach)

XXIV. 10. 2. • Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (VII. část) -

 

2011

XXIII. 9. 12. • Adventní setkání nad knihou „Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“, knihu uvedl PhDr. Miloš Sládek

XXII. 23. 11. • Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. – sociální nauka církve dnes

XXI. pátek 21. 10. • Světové setkání mládeže v Madridu - besedovali účastníci z rozdělovské farnosti

XX. pátek 18. 3. • P. Petr Glogar OCD: Vztahy - dorůstání do zdravé dospělosti muže a ženy

XIX. pátek 25. 2. • Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (VI.)

XVIII. pátek 28. 1 • Beseda s pomocným biskupem pražským Msgre. Karlem Herbstem

 

2010

XVII. pátek 19. 11 • Mons. Mgr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice • Řeckokatolická církev, její historie a spiritualita

XVI. pátek 15. října • P. Jaroslav Brož Th.D.: Nad knihami Nového zákona

XV. pátek 26. 3. 2010 •  Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS., Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (V.)

XIV. pátek 19. 3. 2010 • P. Jeroným Jurka ofm, Františkánské poselství světu

 

2009

XIII. pátek 20. 11. 2009 • Doc. P. Josef Hřebík, Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (IV.)

XII. pátek 23. 10. 2009 • P. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. a Pavel Pola OCD: Tereziánský karmel

XI. pátek 24.4.2009 • Doc. P. Josef Hřebík, Th.Lic.SS.,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (III.), setkání nad Písmem svatým

X. pátek 27.3.2009 • P. Prokop Siostrzonek osb: Benediktini včera a dnes

IX. pátek 20.2.2009 • MUDr. Josef Janeček: Křesťané proti lhostejnosti

 

2008

VIII. pátek 12.12.2008 • P. Petr Havlíček SJ: Jezuité v Čechách včera a dnes

VII. pátek 14.11.2008 • Doc. P. Josef Hřebík,Th.Lic.SS. Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (II.)

VI. pátek 22.10 2008 • Školské sestry sv. Františka: Přišla jsem vám sloužit

V. středa 15.10.2008 • Msgre. P. Bohumil Kolář ThLic.: Křesťan a svět

IV. středa 4. 6. 2008 • Doc.P.Josef Hřebík,Th.D.: Slovo Boží a slovo lidské (I.)

III. pátek 16.5.2008 • P. Jan Balík: Teologie těla

II. pátek 11.4.2008 • Martin Chleborád OCD, P. Jaroslav Kučera - Izrael dnes a zítra

I. středa 27.2.2008 • P. Th.Lic. Prokop Brož: Identita křesťana dnes