Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Pastorační rada farnosti

sv. Maria Krescentia Höss (* 1682, † 1744) --- patronka zdařilého jednání a povzbudivého slova --- ORA PRO NOBIS

 

ĆLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY (2023-2028)

(1.) R.D. JAROSLAV KUČERA, okrskový vikář, farář v Rozdělově – předseda pastorační rady

Zvolení a jmenovaní členové pastorační rady dne 5. listopadu 2023

Zvolení (pořadí podle počtu hlasů)

(2.) LUDMILA ŠVARCOVÁ (místopředsedkyně) varhanice, farní zpívání, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(3.) ZDENĚK ŠTĚPÁNEK (pastorace seniorů, organizace poutí – Hájek, atd., v redakci časopisu PRAMENY, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(4.) VLADIMÍR PŘIBYL (informace z farnosti, redakce webu,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(5.) PAVLA REJHONOVÁ (regenschori, varhanice, liturgie – Rozdělovská schola, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(6.) JITKA NOVÁKOVÁ (pastorace seniorů)

Jmenovaní

(7.) MAREK PATERA (pastorace dospělých)

(8.) ELIŠKA VRBOVÁ (katechetka, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(9.) ROMANA DOSOUDILOVÁ (sekretářka pastorační rady)

(10.) BARBORA BLÁHOVÁ (pastorace rodin, Noc kostelů)

Statutární

(11.) R.D. JOSEF HŘEBÍK, Th.D., kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, výpomocný duchovní.

(12.) JARMIL KLANC, jáhen


Na jednání pastorační rady budou pravidelně zváni:

MARIE KUKLÍKOVÁ (ekonomická rada farnosti)

JAN TRUNEČEK (společenství Buštěhrad)

ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské:

Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při je­jich re­alizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vy­tváření pastoračního programu. Předsedou pastorační rady je vždy farář. Více zde

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY (zvolené 5. 11. 2023)

2024

• Jednání pastorační rady (4.) 10. 6. 2024 • zápis

• Jednání pastorační rady (3.) 18. 4. 2024 • zápis

Jednání pastorační rady (2.) 23. 1. 2024 • zápis

2023

• Jednání pastorační rady (1.) 4. 12. 2023 • zápis

 

ARCHIV JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY (2022-2023)