Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Pastorační rada farnosti

ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské:

Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při je­jich re­alizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vy­tváření pastoračního programu. Předsedou pastorační rady je vždy farář. Více zde

 

ĆLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY

 • RD JAROSLAV KUČERA, farář, předseda pastorační rady

Zvolení a jmenovaní členové pastorační rady dne 6. listopadu 2022

Zvolení

 • PAVLA REJHONOVÁ (oblast působení ve farnosti – sbor, dětská schola, Noc kostelů)
 • LUDMILA ŠVARCOVÁ (varhanice, vedení farního sboru)
 • VLADIMÍR PŘIBYL (publikování informací z farnosti, redakce webu)
 • ZDENĚK ŠTĚPÁNEK (pastorace seniorů, organizace poutí atd.)
 • MARIE KUKLÍKOVÁ (ekonomická rada farnosti)
 • JAN TRUNEČEK (společenství v kostele v Buštěhradě)

Jmenovaní

 • HELENA RAIFOVÁ (pastorace seniorů, farní časopis PRAMENY)
 • ELIŠKA VRBOVÁ (katechetka)
 • MAREK PATERA (pastorace dospělých)
 • ROMANA DOSOUDILOVÁ (pastorace dětí a mládeže)
 • BARBORA BLÁHOVÁ (pastorace rodin)

Statutární

 • JARMIL KLANC, jáhen

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

2022

 • Jednání pastorační rady (1.) 25. 11. 2022 • zápis
 • Setkání pastoračních rad kladenského vikariátu s pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v karmelitánském klášteře v Slaném 6. 12. 2022 reportáž

2023

 • Jednání pastorační rady (2.) 27. 1. 2023zápis
 • Jednání pastorační rady (3.) 30. 5. 2023 • zápís