Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Filiální kostely

Kostel sv. Prokopa v Libušíně

Duchovní správa, tehdy ještě nikoliv farnost, byla ustanovena v Libušíně 15. 3. 1913, dříve Libušín administrován ze Smečna; kostel sv. Prokopa v Libušíně vystavěli v roce 1908. Prvním duchovním správcem se stal P. František Suchý (*1866, †1938), poté zde působil P. Josef Mudra (*1885, po odchodu z Libušína farářem v Konojedech – vikariát Kostelec nad Černými Lesy), v letech 1942–1947 vedl duchovní správu v Libušíně P. Jaroslav Josef Michal (*1911, †1988, v letech 1954 až 1973 profesor kanonického práva na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích). Po jeho odchodu administrovali Libušín duchovní ze Smečna a od roku 1952 z Kladna-Rozdělova: P. Ladislav Hlad, P. Jan Lebeda, P. Jaroslav Baštář, P. Bořivoj Bělík a P. Jaroslav Kučera. Od 1. 1. 2009 farnost sloučena s farností v Kladně-Rozdělově, kostel se tak stal filiálním.

Mše svaté pravidelně v neděli od 16 hodin.

 

Kostel sv. Jiří nad Libušínem

Kostel stojí ve středu starobylého slovanského hradiště; od roku 1949 zde probíhal archeologický výzkum, jehož výsledky souhrnně publikoval v roce 1973 Zdeněk Váňa, o historii hradiště viz také nověji Jiří Sláma, PRAEHISTORICA, XIV, 1988. Na hřbitově hrob významného českého sochaře Karla Nepraše († 2002). V areálu hradiště vybudována zajímavá a instruktivní naučná stezka.

V neděli kolem sv. Jiří (24. 4.) se zde koná tradiční svatojiřská pouť.

 

Kostel sv. Václava v Dřetovicích

Kostel sv. Václava dříve farní, dnes filiální, se připomíná se poprvé v roce 1352. Později byl chrám rozšířen, z doby baroku pochází věž – dominanta v širokém okolí. Po husitských válkách farnost zanikla, později byla administrována z Lidic. Faru obnovili v roce 1858. Posledním farářem v Dřetovicích byl P. Karel Havran († 1938), poté administrována z Buštěhradu a od r. 1987 z Kladna-Rozdělova: P. Jaroslav Baštář, P. Bořivoj Bělík, který se zasadil o opravu kostela, rozsáhlá a náročná obnova však proběhla v posledních letech. Od 1. 1. 2009 byla farnost sloučena s farností v Kladně-Rozdělově, kostel se tak stal filiálním.

Mše svaté se zde slouží nepravidelně –  viz aktuální informace farnosti.

 

Kostel Povýšení svatého Kříže v Buštěhradě

Fara u kostela Povýšení svatého Kříže se v Buštěhradě připomíná v roce 1352, později administrována z Lidic. Farnost obnovena v roce 1899. Prvofarářem byl ustanoven Frant. Xav. Kovářík (*1857, † 1942), působil zde do roku 1926, následuje P. František Dýtrt (*1873, †1940) v letech 1926 až 1932, Ondřej Fritz (*1891, †1940), který v Buštěhradě zemřel. Po jeho smrti požehnaně administrují farnost kalasantini z Kladna, v letech 1942–1943 krátce premonstrát P. Pavel Křivský (*1912, †1989). Od roku 1943 do r. 1954 P. Jiří Dítě (*1912, †1996) a v roce 1955 jeho bratr František X. Dítě (*1909, †1988). Od roku 1955 po dlouhou dobu P. Alois Bětík (*1912, †1986). Po jeho odchodu na věčnost byla farnost administrována z Kladna-Rozdělova, nejprve P. Jaroslav Baštář, později P. Bořivoj Bělík a pak P. Jaroslav Kučera. Od 1. 1. 2009 farnost sloučena s farností v Kladně-Rozdělově, kostel se tak stal filiálním.

O historii kostela a zámku více zde

Mše svaté pravidelně v neděli od 10.45 hodin.