8. 5. 2013 - Farní výprava za augustiniány u sv. Tomáše v Praze

Aktualizováno Neděle, 26 Květen 2013 18:03 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 12 Květen 2013 16:32

Tisk

Početná skupinka rozdělovských farníků přijala pozvání od bratří augustiniánů a vypravila se vlakem do pražského kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Někteří se připojili až před kostelem, kde nás všechny srdečně přivítal P. Juan Provecho, OSA, který před půl rokem navštívil se svým spolubratrem P. Vítem Marciniecem, OSA naší farnost. Setkání bylo tehdy spontánní … srdečné. V podobném duchu se neslo i naše pražské navštívení. Po shlédnutí rajského dvora se studnou, která upoutala zejména nejmladší poutníky jsme prošli klášterním ambitem do sakristie a pak do úchvatného kostela, ve kterém se snoubí prvky gotiky, renesance a baroka. Strop hlavní lodi zdobí fresky s výjevy ze života sv. Augustina, které jsou považovány za vrchol tvorby Václava Vavřince Reinera, zatímco kupoli krášlí motivy Krista a sv. Tomáše s apoštoly. Hlavní oltář dle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera s kopiemi obrazů Petra Pavla Rubense je magnetem pro oko snad každého návštěvníka. Dále jsme vystoupali točitým schodištěm do rozsáhlé knihovny s mnoha starobylými spisy a brzy nato jsme se kochali pohledem na nádherné barokní varhany, na které Pavla Rejhonová krátce zahrála. Následně naše kroky vedly do zřejmě nejstarší církevní stavby na Malé Straně - klášterní kaple sv. Barbory, kde jsme spočinuli při modlitbě a zpěvu mariánských písní. Poté jsme si odpočinuli ve farní klubovně, kde jsme v přátelských hovorech krátce pojedli a občerstvili se na cestu domů. Někteří z nás ještě putovali do nedalekého kostela Panny Marie Vítězné se světoznámým Pražským Jezulátkem. Velké poděkování patří hostiteli - otci Juanovi, který nám byl skvělým průvodcem klášterním komplexem bratří augustiniánů. Deo Gratias.

Další snímky od Jana Žofáka je možné shlédnout zde