8. 3. 2014 - Farní postní obnova s kapucíny z Hradčan

Aktualizováno Sobota, 19 Duben 2014 05:03 Napsal uživatel Tomáš Linhart Pondělí, 10 Březen 2014 00:03

Tisk

Zatímco skrz okenní vitráž dopadaly do lodi rozdělovského kostela jarně hřejivé paprsky slunce, naslouchalo asi čtyřicet farníků neméně podmanivým slovům bratří kapucínů při setkání v rámci postní duchovní obnovy. Pozvání přijali kvardián a magistr postulantů – P. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap. a submagistr – P.  Milan Pastierčin, OFMCap. z konventu u kostela Panny Marie Královny andělů v Praze na Hradčanech, kteří přicestovali společně se třemi postulanty.

 

Po úvodním slově rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery se bratři kapucíni ve stručnosti představili a nastínili rozmanitý program farní rekolekce, který začal v deset hodin dopoledne.

Aby setkání přineslo kýžený duchovní užitek, vše jsme odevzdali do rukou Božích a spočinuli v modlitbě za rodinu od blahoslaveného Jana Pavla II., která je tolik charakteristická pro rok 2014 … jakožto Rok rodiny. Brzy na to jsme naslouchali přednášce P. Milana Pastierčina OFMCap., který v rodné slovenštině předložil mnoho podnětného k úvaze. Nechyběly ani odlehčené příběhy z rodinného života, přičemž přítomní farníci se smyslem pro humor jistě i s odstupem času rádi s úsměvem ve tváři vzpomenou. Po krátké přestávce následovala práce v pěti skupinkách, jež byly sestaveny dle shody barvy lístku papíru, který každý jednotlivec obdržel v samotném úvodu obnovy. V každé skupině byl přítomen jeden bratr kapucín, který napomáhal k plodnému vzájemnému sdílení se při diskuzi nad spolu souvisejícími tématy dotýkajících se kupříkladu vědomí vlastní hříšnosti, odpuštění, obrácení či obnovy rodinného života.

V poledne nadešel čas na společnou modlitbu Anděl Páně a chutný postní oběd, po němž následovalo vyhodnocení práce ve skupinkách. V příjemné atmosféře se ve farní učebně postupně na nástěnce objevily rozmanité výroky, které dávaly znát, jaké jsou potřeby v rodině či v komunitě. Správné mezilidské vztahy, duchovní život, modlitba, potřeba odpouštět, trpělivost … to krásné co potřebujeme, abychom mohli spolu dobře žít. Díky tomuto nastavenému zrcadlu se též dozvídáme, kde bychom měli v životě přidat, což může být i jistým závazkem pro postní dobu, která není jen o odříkání si jídla, ale o niterném obrácení a zlepšení vztahů s druhými lidmi.

Možnost vzájemně se podělit o načerpané postřehy se nabízela při popolední kávě, po které se účastníci obnovy odebrali do kostela, kde proběhla hodinová adorace, a také možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru s bratry kapucíny. Tečku za vydařenou rekolekcí učinila koncelebrovaná mše svatá s varhanním doprovodem. V homilii navázal hlavní celebrant P. Kryštof Javůrek OFMCap. na slova evangelia o povolání celníka Léviho (Lk 5,27-32), kde se učíme, jak potřebné je osobní pokorné uznání vlastní hříšnosti, a zároveň jsme inspirováni Ježíšovým milosrdným pohledem na bližní, v nichž hledá to dobré. O to bychom měli v rodinách či ve farnosti usilovat i my.

V úplném závěru se otec Kryštof za všechny přítomné kapucíny rozloučil s přáním, abychom na sebe vzájemně pamatovali v modlitbě. Bylo krátce po čtvrté hodině odpolední, kdy jsme se duchovně občerstveni vydali do svých domovů. Bratřím kapucínům patří velké poděkování za jejich milou návštěvu a příhodné podněty pro cestu postní přípravou na Velikonoce.

Více snímků od Jana Žofáka a Jiřího Horského ke shlédnutí zde