PRAMENY - ADVENT A VÁNOCE 2019

Napsal uživatel Administrator Pátek, 29 Listopad 2019 00:00

Tisk

Zpravodaj Prameny 1/2020 - Advent a Vánoce - naší farnosti máte připraveny na stole v kostele. Provede vás časem předvánočního Adventu i časem Vánoc 2019. V úvodníku otec Jaroslav připomíná rok 1989 i čas současný. Jak jsou důležité vztahy mezi námi, že Ježíš přichází, aby přemohl zlo a ukázal nám cestu naplněnou vděčností, radostí a pokojem. Najdete tam též výdaje na údržbu a opravy v naší farnosti v roce 2019. Zpravodaj pokračuje dále slovy o výuce náboženství, pár slovy o dětech v kostele, obrazovou reportáží o Svatováclavských oslavách 2019, reportáží o farní pouti do Mariánské Týnice a Plas, zprávou o varhanním koncertu i setkáních seniorů, pozváním na Adventní duchovní obnovu a  dalšími příspěvky. Nechybí poděkování otce Jaroslava těm, kteří přiložili ruku k dílu ve farnosti, většinou zcela nezištně, abychom se více cítili u nás v kostele doma. Redakce přeje všem čtenářům požehnané Vánoce a šťastné vykročení do roku 2020. Helena Raifová

Ke stažení zde