Střípky z církevních dějin regionu

Aktualizováno Neděle, 23 Srpen 2020 08:56 Napsal uživatel Administrator Neděle, 23 Srpen 2020 08:35

Tisk

PŘED 35 LETY ZEMŘEL FRANTIŠEK X. KRBA O. CR.  S blížícím se svátkem sv. Bartoloměje si ve vikariátu připomínáme památku kněze Františka Xavera Krby O. Cr. (* 1921, † 1985). Na kněze byl vysvěcen 9. 3. 1947, profesem u křížovníků s červenou hvězdou se stal v roce 1945. František Krba působil jako kaplan od roku 1947 v křížovnické farnosti ve Starém Kníně, v roce 1959 se stává administrátorem v Unhošti – odtud spravoval i farnosti v Hostouni a Svárově; vikářem kladenského vikariátu v letech 1969 až 1974.

František X. Krba byl významnou osobností kladenského vikariátu, který se výrazně zasadil o rozvoj unhošťské farnosti. Po náročné opravě interiéru tamního kostela sv. Petra a Pavla realizoval ve spolupráci se sochařem Karlem Stádníkem jeho citlivou a zdařilou úpravu v duchu II. Vatikánského koncilu. V této pro církev nelehké době se mu podařilo pořídit ve zvonařské dílně Rudolfa Manouška kolekci zvonů pro unhošťský kostel. Ty byly požehnány biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973 za účasti mnoha věřících z města i širokého okolí a při této příležitosti zazpívali umělci z pražského Národního divadla, a to v čele s Eduardem Hakenem. Tato slavnostní událost měla v té době v regionu velký ohlas ovšem k nelibosti mocných; což nakonec „přispělo“ k ukončení Krbova působení ve funkci okrskového vikáře.

František X. Krba O.Cr. zemřel náhle 26. 8. 1985 u oltáře při poutní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje v Hostouni, byl pochován 2. 9. na hřbitově v Unhošti poblíž kaple sv. Barbory mezi ostatními zesnulými duchovními z řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. I. P.