Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Pouť ke sv. Jiří nad Libušínem / 21.4.2013

V podmanivé jarní atmosféře probouzející se přírody putovali jsme cestou lemovanou pučícími větvemi stromů až ke starobylému hradišti, kde se dnes rozprostírá malebný kostelík sv. Jiří. V dobré náladě a upřenýma očima na nákladně opravenou dřevěnou zvonici, spočinuli jsme na zelenajícím se prostranství. Rozdělovský chrámový sbor trávil čas přípravou na doprovodný zpěv při bohoslužbě, někteří poutníci „fotbálkem“, jiní modlitbou.
Mši svatou však již hlavní celebrant P. Jozef Andrejčák O.Cr. sloužil ve zcela zaplněném kostelíku za účasti koncelebrujících kněží - P. Jaroslava Kučery, P. Jaroslava Ptáčka O.Cr., P. Jiřího Neliby a také jáhna Mgr. Jarmila Klance. Při homilii se P. Andrejčák s vděčností a jistou dávkou nostalgie vrátil do časů, kdy sám putoval do Levoče na Slovensku a vyzdvihl potřebu umět se na poutích v běhu času zastavit a zamyslet se nad svým vztahem k Bohu i ke svým blízkým. V závěru byla všem kněžím předána hezky zdobená jarní kytice.
Za líbezného zpěvu ptactva a příjemných dotyků paprsků slunce setrvali jsme ještě chvíli v přátelských rozhovorech. Po ochutnávce znamenitých koláčků se všichni poutníci rozešli do svých domovů - pěšky, na kolech či osobními auty. Další snímky zde