Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

34. týden v mezidobí

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 26 Listopad 2023 14:11 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Neděle, 26 Listopad 2023 00:00

  • 26. listopadu  --- Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE --- mše v Rozdělově od 8.30, v Buštěhradě od 10.45 a sv. Prokopa v Libušíně od 16  hodin
`Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'... Evangelium, Mt 25,31-46, kresba Bernadetta Lopez
  • 27. listopadu • Pondělí 34. týdne v mezidobí • mše svatá od 18 hodin
  • 28. listopadu • úterý 34. týdne v mezidobí • mše od 7 hodin
  • 29. listopadu • Středa 34. týdne v mezidobí od 16.30 zkouška dětské scholy
  • 30. listopadu • Čtvrtek --- Svátek SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA ---  mše od 7 hodin
  • 1. prosince • Pátek 34. týdne v mezidobí první pátek v měsícimše od 18 hodin • od 17 hodin výstav Nejsvětější Svátosti oltářní, po mši Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu • výuka náboženství do 14 a 15 hodin

  • 2. prosince • Sobota 34. týdne v mezidobí • mše od 7 hodin • od 14 hodin na faře výroba adventních věnců (informace, dotazy --- Marcela Marková tel. 731872600)

  • 3. prosince  --- I. NEDĚLE ADVENTNÍ --- mše v Rozdělově od 8.30, v Buštěhradě od 10.45 a sv. Prokopa v Libušíně od 16  hodin --- žehnání adventních věnců ---
 

--- NA PRAHU ADVENTU ---

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 26 Listopad 2023 14:16 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Neděle, 26 Listopad 2023 10:38

Již od první adventní neděle 3. prosince 2023, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás ve farnosti připravujeme ---Společně se 150 kostely a modlitebnami jsme se zapojili do programu KŘESŤANSKÉ VÁNOCE, za pozvání do této společné akce jsme vděčni --- těšíme se na vás v Rozdělově, P. Jaroslav Kučera

   

--- VYCHÁZEJÍ VÁNOČNÍ PRAMENY ---

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Napsal uživatel Administrator Pátek, 24 Listopad 2023 12:46

Z titulní strany farního časopisu na nás hledí náš kostel, jako by nás zval k návštěvě v nastalém čase Adventu a Vánoc. V úvodním slově nám píše P. Kučera o světě obalové techniky, která někdy pohrdá obsahem prožívání víry. V příspěvku k Adventu se vrací k době Covidu, jak ho prožívali naši senioři. Věnuje se i dokončené opravě portálu kostela. Věnuje se také internetové prezentaci farnosti ve smyslu doby…kdo není na internetu, jako by nebyl…, připomíná práci s farní webovou stránkou a s FB. Strana fotografií připomíná Dušičkové zastavení, soutěž ve štrůdlování a novokněžské požehnání P. Michala Hladíka. Nezapomíná ani na poutní mši sv. v Lidicích a pokračuje „zprávou“ o vydařeném vikariátním setkání dětí a mládeže v našem kostele. Nechybí ani informace o volbě pastorační rady, ….3 otázky pro…, farní recenze Cyrilometodějského kalendáře 2024 a pozvánka na vše, co nás čeká v nejbližší době. Samozřejmě, že ve Zpravodaji najdete přání P. Kučery k Vánocům. Za redakční radu Helena Raifová

K nahlédnutí zde

   

Volba a složení pastorační rady na období 2023-2028

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 14 Listopad 2023 13:23 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Neděle, 12 Listopad 2023 11:05

Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady rozdělovské farnosti  dne 5. listopadu 2023

Zvolení kandidáti:

(1) Ludmila Švarcová (78 hlasů)

(2) Zdeněk Štěpánek (76 hlasů)

(3) Vladimír Přibyl (71 hlasů)

(4) Pavla Rejhonová (60 hlasů)

(5) Jitka Nováková (58 hlasů).

Protokol volební komise o výsledcích voleb bude případně k nahlédnutí v sakristii od 19. 11.

Jmenovaní členové: (6) Marek Patera, (7) Eliška Vrbová, (8) Romana Dosoudilová, (9) Barbora Bláhová

Statutární členové: (10) R. D. Jaroslav Kučera, předseda pastorační rady, (11) R. D. Josef Hřebík, ThLic., Th.D. (12) Jarmil Klanc, jáhen.

Pastorační rada má 12 členů.

Na prvním zasedání pastorační rady 4. prosince 2023 bude zvolen – místopředseda a sekretář pastorační rady, člen do ekonomické rady farnosti.

Děkuji všem za účast ve volbách a prosím o pomoc a spolupráci, tvoříme jedno společenství --- spoluvytváříme jednu arcidiecézi, jednu církev.

P. Jaroslav Kučera, farář při kostele sv. Václava v Kladně - Rozdělově

   

--- VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH, NA TÉMA HUDBA ---

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 17 Říjen 2023 17:14 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Úterý, 17 Říjen 2023 17:07

V sobotu 14. října 2023 se v rozdělovském kostele sv. Václava uskutečnilo vikariátní setkání dětí a mladých. V půl desáté ráno se na místě sešlo kolem 45 účastníků především z farností Kladno Rozdělov, Slaný a Kladno Nanebevzetí Panny Marie. Ze Slaného přijela mezi jinými družina Skautek Evropy, ve které nechyběla jedna zástupkyně zlonické farnosti.

Dopolední program zahájil v kostele pozdravením příchozích a krátkou modlitbou otec vikář Jaroslav Kučera. Poté se děti věnovaly společnému zpívání, jak naznačoval podtitul setkání „tentokrát na téma HUDBA“. Naučily se dvojhlasně píseň z muzikálu „Za zvuků hudby“ a nechyběla ani trocha tělocviku v podobě ukazování kartiček se solmizačními slabikami.

Následovala komponovaná modlitba s chválami a prosbami. Každé dítě si vybralo z připravených lístků začátek své modlitby díků nebo prosbu, kterou potom mohlo ve chvíli ticha nahlas přečíst. Vše bylo proloženo společným zpěvem.

Číst dále: --- VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH, NA TÉMA HUDBA ---

   

Strana 1 z 54

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>