Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Vycházejí adventní Prameny 1/XIX

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 16 Únor 2015 17:31 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 24 Listopad 2014 18:01

Tiskneme adventní číslo farního časopisu PRAMENY. Čtenář v něm nalezne, po Slově na cestu od rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery, další díl katecheze Josefa Hřebíka (Základy víry XIII. část). Jistě zaujmou vzpomínky Marie Hladíkové na cestu za svatořečením sv. Anežky České do Říma před 25 lety a také rozhovor s karmelitánem P. Janem Pořízem OCD o 500. výročí narození sv. Terezie z Avily, které si připomeneme v příštím roce. Otevíráme již šestou kapitolu církevních dějin regionu – Nad kronikou školských sester v Budeničkách, a prostor věnujeme také setkání Taize na přelomu tohoto a příštího roku. Vše doplňují příspěvky dopisovatelů z farnosti, kronika a praktické kalendárium. Na stolku v kostele by měl být nový výtisk časopisu k dispozici v První neděli adventní 30. listopadu.

Ke ztažení zde

 

 

26. 9. 2014 - Předání kulturní ceny Karla IV. na Karlově s rozdělovskou účastí

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 27 Září 2014 17:45 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 27 Září 2014 17:17

Slavnostní ceremoniál v pražském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově proběhl za přítomnosti význačných osobností společenského a kulturního života. Úvodní slovo přednesl rektor kostela ThDr. Jiří Svoboda a Věra Blažková - předsedkyně Kulturního spolku Cáchy-Praha. Proslovům a zdravicím v českém a německém jazyce naslouchalo početné auditorium, ve kterém tvořila „ostrůvek“ také skupinka farníků z Rozdělova, která doprovodila faráře P. Jaroslava Kučeru. Naše pozornost byla věnována slovům pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky. Následovali další význačné osobnosti. Krom primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka zazněla od řečnického pultu také slova primátora statutárního města Kladna Ing. Dana Jiránka.

Cena, kterou Kulturní spolek Cáchy-Praha každoročně uděluje, je nazývána dle císaře Karla IV. proto, že jeho osoba obě města historicky spojuje. V roce 1347 byl v Praze korunován českým králem a o dva roky později v Cáchách králem římsko-německým. Tento rok převzal cenu z rukou rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka primátor západoněmeckých Cách Marcel Philipp, který byl oceněn za rozvoj kontaktů mezi oběma městy i česko-německých vztahů. Celým večerem hudebně doprovázel Koncertní sbor Zvonky a Komorní sbor Abbellimento. Po skončení vydařeného programu následovalo malé pohoštění, kde nechyběly výtečné dobroty, jež dovezly také sestry z Rozdělova.

Snímky ke shlédnutí zde

   

Vycházejí svatováclavské Prameny

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 24 Listopad 2014 18:11 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 22 Září 2014 16:32

Do tiskárny jsme odeslali jarní číslo farního časopisu PRAMENY. Čtenář v něm nalezne, po úvodním slově rozdělovského faráře, další díl katecheze Josefa Hřebíka (Základy víry XII. část),  otevíráme již pátou kapitolu církevních dějin regionu – Nad kronikou školských sester v Budeničkách – a připomínáme i památku rozdělovského administrátora P. Jaroslava Tománka, který po roce 1948 emigroval do USA. Vše doplňují příspěvky dopisovatelů z farnosti, kronika a praktické kalendárium. Na stolku v kostele by měl být nový výtisk časopisu k dispozici v neděli 28. září na sv. Václava.

Ke stažení ve formátu PDF zde

   

Neznámá historie – letos si připomínáme 20 let od úmrtí rozdělovského kaplana P. Jaroslava Tománka

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Červenec 2014 18:13 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Čtvrtek, 24 Červenec 2014 00:00

Před několika dny jsme získali cenné informace – medailonek – o P. Jaroslavu Tománkovi, duchovním, který působil při rozdělovské farnosti, resp. expozituře v letech 1941-1948, následně emigroval do USA, kde před dvaceti lety – v roce 1994 – zemřel. Autorem textu je Jiří Hanusek, syn neteře P. Jaroslava Tománka - Marie Hanuskové (roz. Tománkové).

Jaroslav Tománek se narodil 16. 2. 1913 ve Sviadnově u Místku jako nejmladší dítě zámečníka Leopolda Tománka a Angely (Anděly), rozené Kabrdové. Od podzimu roku 1919 začal chodit do pětitřídní obecné školy, kterou v roce 1924 ukončil s výborným prospěchem ve všech předmětech a bez jediné zameškané hodiny. Jeho zjevné studijní předpoklady zřejmě rozhodly o tom, že namísto tradičního zámečnického řemesla, kterému se vyučil i jeho starší bratr Vilém, se Jaroslav Tománek bude vzdělávat na osmiletém Státním československém reálném gymnáziu v Místku, na které nastoupil na podzim roku 1924. Jak mimo jiné napovídají známky z gymnázia, Jaroslav Tománek již v té době inklinoval spíše k duchovnímu, než světskému životu a po složení maturitní zkoušky (zkoušky dospělosti) pokračoval ve studiu bohosloví na pražské Karlově univerzitě. Zde byl Antonínem Eltschknerem, titulárním biskupem Zefyrským, dne 20.6. 1937 slavnostně vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení však Jaroslav Tománek nedostal ihned přidělenu vlastní farnost, ale zůstal v Praze, kde prožil i obsazení zbytku Československa německou armádou v březnu 1939.

Číst dále: Neznámá historie – letos si připomínáme 20 let od úmrtí rozdělovského kaplana P. Jaroslava Tománka

   

1. 7. 2014 - Kardinál Duka slavil v Buštěhradě mši za † P. Štemberku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 22 Září 2014 16:31 Napsal uživatel Tomáš Linhart Středa, 02 Červenec 2014 11:44

Při příležitosti 95. výročí nastoupení P. Josefa Štemberky do Lidic prožilo farní společenství v Buštěhradě výjimečné setkání s pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP. Po příjezdu do Buštěhradu (v 17.45 hodin) se panu kardinálovi dostalo u vchodu do kostela Povýšení sv. Kříže vřelého přivítání od faráře P. Jaroslava Kučery a paní starostky Ing. Jitky Leflerové. Přestože jsme vstoupili do období letních prázdnin, do slavnostně vyzdobeného interiéru bývalé zámecké kaple si našlo cestu na 120 účastníků bohoslužby. Pozvání přijali také osobnosti kulturního života; ředitel památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, vojenský historik plukovník PhDr. Eduard Stehlík či známý publicista Miloš Doležal.

V 18 hodin vstoupil do presbytáře liturgický průvod s hojnou účastí ministrantů, přičemž slavnostní atmosféru umocňoval obraz Panny Marie Lidické, který se nacházel v prostoru před oltářem. Zádušní mši svatou za posledního lidického faráře P. Štemberku celebroval Dominik kardinál Duka OP za účasti faráře P. Jaroslava Kučery, kladenského arciděkana P. Jiřího Neliby a P. Jakuba Berky, OPraem z Nebušic. Přítomni byli také jáhnové Mgr. Jarmil Klanc a Ing. Václav Slavíček. Bohoslužbu doprovázel hrou na varhany Marcel Javorček a zpěvem Ing. arch. Daniela Javorčeková.

Po skončení bohoslužby následovalo drobné občerstvení a především vzácná příležitost osobního setkání s panem kardinálem, který se ochotně zdravil s přítomnými a neváhal se podepsat na obrázek s Pannou Marií Lidickou. Nutno podotknout, že setkání s kardinálem bylo pro přítomné povzbuzením. Rozhovory s historiky se nesly ve znamení možných příprav kanonizačního procesu P. Josefa Štemberky – obyčejného kněze, který v závěru svého života zazářil.

 

Foto © Martina Homoly (www.abcphoto.cz) k vidění zde

Snímky buštěhradského kronikáře Jaroslava Pergla 1. část, 2. část

Záznam kázání kardinála Duky zde

 

 

 

P. Josef Štemberka se narodil 2.2.1869, letos jsme si připomínali 145 let od jeho narození a 95 let od nastoupení služby v Lidicích 1.7.1909. Po třiceti třech letech pastorace v Lidicích byl společně se svými farníky - 172 muži, které připravil svátostí smíření na smrt, popraven zastřelením nacisty, kteří Lidice obklíčili a z rozkazu K. H. Franka v procesu heydrichiády přijeli demonstrativně srovnat se zemí 10.6.1942.  (zdroj: www.dominikduka.cz)

 

   

Strana 9 z 33

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>