Svatý Otec – František

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Doporučujeme

 

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

1. 5. 2014 - První májová započala poutní sezónu v klášteře v Hájku

Slunce zářící z modrého nebe, rozkvetlé ovocné stromy a líbezný zpěv ptactva vytvářely nezaměnitelnou jarní kulisu zástupům poutníků. Někteří přišli pěšky, jiní přijeli na kolech či auty. Skupinka poutníků přicestovala až z daleké Moravy. Všichni společně však dosáhli vytouženého cíle a prošli branou hájeckého kláštera, aby Panně Marii za přijaté milosti poděkovali, či jí svěřili své bolesti a starosti.

Především přítomné rodiny s malými dětmi jistě uvítaly, že se koncelebrovaná bohoslužba konala ve venkovních prostorách klášterního dvora. Již v samotném úvodu mše svaté vyzval hlavní celebrant P. Filip Rathouský OFM všechny poutníky, aby otevřeli svá srdce Bohu a prosili Pannu Marii o pomoc na cestě k hlubšímu spojení s Ním. V homilii pak připomněl nezastupitelnou úlohu Matky Boží, jež je nám mocnou přímluvkyní v nebi. My jsme pozváni k tomu, abychom odpovídali na Boží slovo jako ona. Vzorem pokory a poslušnosti nám může být také sv. Josef, jehož památku jsme si dnes připomínali.

V závěru bohoslužby přiblížil rektor klášterní kaple P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM opravy, jež v klášteře v průběhu zimy proběhly. Také mezi námi přivítal autora nové publikace o hájeckém klášteře – Ing. Antonína Štětku, který svou knihu osobně představil. Následovaly Loretánské litanie a poté tradičně chutné pohoštění v ambitu kláštera.

Mezi poutníky byla také řada usměvavých tváří z Rozdělova, včetně faráře P. Jaroslava Kučery. Ti pak společně s ostatními vytvářeli výtečnou atmosféru radostných lidských setkání a vzájemných přijetí. Duchovně občerstveni jsme v odpoledních hodinách postupně opouštěli klášter s vnitřní touhou rozdělit se o přijatou radost a naději i s těmi, kteří Pána Boha zatím nepoznali.

Snímky Jiřího Horského zde