Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

23. 5. 2014 - Rozdělovská Noc kostelů 2014 ... také v Buštěhradě

Do letošního ročníku Noci kostelů se zapojilo všech 15 křesťanských církví, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví ČR. Své brány otevřelo více než 1000 kostelů a modliteben, jež zaznamenaly desetitisíce návštěvnických vstupů. V rámci čtvrtého ročníku, který se v rozdělovské farnosti uskutečnil, si do kostela sv. Václava našlo cestu 207 zvídavých návštěvníků, a do filiálního kostela Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě jich dorazilo dokonce 372. To je pěkné číslo, které vzniklo díky kreativnímu nápadu představit rozdělovské farní společenství mimo zdi „základny“ v Rozdělově. Organizační tým se tak především soustředil na tvorbu programu v Buštěhradě, zatímco v Rozdělově byl realizován program méně náročný, nicméně také zajímavý a pestrý.

Dle plánu se dveře rozdělovského kostela otevřely již před půl šestou, kdy svým milým a povedeným vystoupením započala večerní program Církevní mateřská škola Radost z Kladna, a sklidila zasloužený potlesk diváků. Poté se rozezvučely zvony ve věži kostela, po nichž následovalo ztišení a mše svatá s Mariánskými litaniemi, kterou celebroval farář P. Jaroslav Kučera za účasti biblisty P. Doc. Josefa Hřebíka. To již kontinuálně probíhal program také v Buštěhradě, kam se účinkující a farníci přepravili objednaným autobusem. Předtím však ještě vyslechli poučnou prezentaci o opraveném varhanním pozitivu z kostela sv. Jiří nad Libušínem z úst varhanice Pavly Rejhonové, která společně s Vojtěchem Pavlíčkem předvedla, jak krásně varhánky zní. Kostel zůstal ještě více než hodinu otevřen pro zájemce o komentovanou prohlídku.

Jak již bylo zmíněno, poprvé se uskutečnil program v rámci Noci kostelů v Buštěhradě. Jak pro účinkující, tak pro organizátory a pořadatele to znamenalo velkou výzvu. Tvorbě rozmanitého programu a řádného technického zajištění předcházely několikadenní přípravy a organizační schůzky. Prvním bodem programu, který začal od 18 hodin, bylo sympatické hudební vystoupení žáků společně s učiteli ze Základní umělecké školy v Buštěhradě. Vydařený koncert se konal ve třech blocích, mezi nimiž nás s historií tamního zámku srozumitelně seznámil místní kronikář Jaroslav Pergl. A náš rozdělovský farník – kunsthistorik PhDr. Vladimír Přibyl, seznámil přítomné návštěvníky svým barvitým výkladem o uměleckém zařízení kostela, ke kterému patří cenný ostatek sv. Kříže. V závěru koncertního vystoupení předstoupil před mikrofon ředitel ZUŠ v Buštěhradě – Bohumír Bednář, který poděkoval všem účinkujícím učitelům a žákům za odvedený výtečný výkon.

Po příjezdu autobusu z Rozdělova, který měl cestou do Buštěhradu několik zastávek, odstartoval od 20 hodin hlavní program. V úvodním slovu seznámil farář P. Jaroslav Kučera společně s průvodkyní večerem Martinou Vermachovou přítomné návštěvníky s důvody konání Noci kostelů právě v Buštěhradě. Následovala výzva, abychom zapálili svíčky za zemřelé, a za ty, které nosíme ve svých srdcích. Tomuto aktu vytvářel vhodnou kulisu hudební doprovod Rozdělovského chrámového sboru, který své kvality vzápětí naplno předvedl při koncertu „To světlo ve tmě svítí“, sbor vedla Pavla Rejhonová. Již tak výjimečný výkon byl umocněn skvělou akustikou a bohatou architektonickou a uměleckou výbavou kostela. Především pohled vzhůru k impozantní oválné kopuli a původním nástěnným malbám vede ve spojení s hudbou k podmanivému souznění. Přínosem pro oko současného diváka byla také projekce na velkoplošné plátno, kde bylo díky vizualizaci dosaženo jakéhosi oživení dění v presbytáři. A to nejen při koncertech, ale také v případě další – obsahově hutné přednášky kronikáře Jaroslava Pergla, který souběžně s promítáním snímků velkovévodkyně Anny Františky Toskánské blíže přiblížil život této význačné historické postavy. Po vyslechnutí oficiální znělky Noci kostelů, která byla několikrát v průběhu večera spuštěna, přišla na řadu rozdělovská farní kapela. Podmanivý, rytmický koncert s názvem „Než přišel On“ nenechal v klidu nejednoho návštěvníka. Poté PhDr. Vladimír Přibyl ve své přednášce upozornil na raně barokní lavice s malovanými čely a výjevy – kázání sv. Antonína rybám a kázání sv. Františka. Dalším bodem programu byla divadelní etuda mladých z farnosti, kteří se přesvědčivě realizovali v dramatickém příběhu – Lifehouse.

A pak následovaly očekávané meditativní zpěvy z Taizé se svou nezaměnitelnou atmosférou potemnělého kostela, který prosvěcují světla svící. Mezi námi byl přítomen i primátor města Kladna – Ing. Dan Jiránek. Rozdělovský chrámový sbor pod vedením Tomáše Mandlíka opět nezklamal a učinil definitivní tečku za dalším vydařeným večerem. Ze spokojených výrazů ve tvářích návštěvníků bylo možno vyčíst radost a nadšení.

Poděkovat se patří paní starostce v Buštěhradě – Ing. Jitce Leflerové, která nad letošní Nocí kostelů převzala záštitu. Již nyní se těšíme na další ročník, který se bude konat v pátek 29. května 2015.

Další snímky ... 1. část, 2. část, 3. část, Rozdělov, Buštěhrad