Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ocenění našeho farníka – primáře MUDr. Gabriela Marcineka

Máme radost, že náš farník  MUDr. Gabriel Marcinek se stal čestným členem České kardiologické společnosti, a to na jejím výročním XXIX. sjezdu. S jeho jménem a nástupem do funkce primáře slánské interny v polovině 90. let se začala psát její nová éra. Z druhořadého oddělení vybudoval pracoviště, jehož pověst se těší zasloužené úctě a daleko přesahuje hranice slánského regionu. Především obor kardiologie se pod jeho vedením nebývale rozvinul a zařadil slánskou internu po bok špičkových českých a evropských pracovišť. MUDr. Gabriel Marcinek patří ke generaci internistů, která jako poslední obsáhla znalosti tohoto nejkošatějšího medicínského oboru v celé jeho šíři. Svým přirozeným charismatem vytvořil na oddělení atmosféru, v níž bylo radost pracovat, a umožnil každému z lékařů takový odborný rozvoj, o jaký stál.

Vážený Gabrieli, děkujeme za Vaši práci a gratulujeme k tomuto ocenění, které nás nesmírně těší. Jménem farnosti P. Jaroslav Kučera.

Rozhovor s prim. MUDr. Gabrielem Marcinekem