Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- ROZDĚLOVSKÁ SCHOLA NA JANUŠOVĚ FESTIVALU ---

V sobotu 12. listopadu 2022 jsme se s děvčaty z Rozdělovské scholy zúčastnily Janušova festivalu, který se konal v Praze na náměstí Míru, pod záštitou pana arcibiskupa Jana Graubnera. Jedná se o festival, určený především pro chrámové scholy a dětské chrámové sbory, a po covidové pauze se letos uskutečnil jeho čtvrtý ročník. Dopoledne se v prostorách arcibiskupského gymnázia konala přehlídka sborů, která byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá, protože jsme slyšeli plno nových písniček v zajímavých úpravách a také je vždy přínosné vidět práci jiných sborů a sbormistrů.

Každý sbor byl jiný, měl jiný repertoár a jiný přístup k práci, ale všichni byli skvělí.

Po obědě, ke kterému si naše schola objednala pizzu z nedaleké pizzerie, jsme si mohli s komentářem paní varhanice prohlédnout kůr a třímanuálové varhany z dílny Em. Š. Petra, dokonce si i někteří odvážlivci zahráli. Poté nám P. Jakub Berka, OPraem ukázal s výkladem celou baziliku. Po návratu do budovy gymnázia si mohli zpěváčci a zpěvačky chvilku vyzkoušet práci s jiným sbormistrem a následovalo vyhodnocení celé přehlídky. Naše Rozdělovská schola si odvezla do Kladna hlavní cenu v podobě sklářsky zpracované noty. Celý festival byl zakončen společným zpěvem při mši svaté v bazilice sv. Ludmily.