Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- Putujeme k Ploučnici, za Pannou Marií Hornopolickou --- 16. září 2023

Další kapitolu našeho farního putování chceme otevřít v poutním areálu v Horní Polici, kde uctívají milostnou sošku Panny Marie. K této cestě nás motivují dva důvody.

Za prvé je to zejména nedávná rozsáhlá, náročná a kultivovaná proměna poutního místa, která nemá v širším regionu obdoby, chceme i tímto způsobem poděkovat všem, kdo se na obnově této církevní památky podíleli.

Druhým motivem je i fakt, že kult Panny Marie Hornopolické pronikl i do našeho regionu, kdy za působení velkovévodkyně Marie Toskánské jej uctívali na jejím panství, mariánský obraz byl umístěn na bočním oltáři kostela sv. Jana Křtitele na Dříni a dodnes její sochařské vyobrazení můžeme obdivovat na mariánském sloupu na rynku v Hostivicích.

Tradiční podání říká, že v roce 1523 tato socha Panny Marie připlula na vlnách Ploučnice jako jedna z obětí luteránského ikonoklasmu. Hornopoličtí se seběhli a přijali vylovenou sochu s velikou úctou. Jako dar z nebes ji vystavili na oltáři svého kostela. Úcta k této památce se rozšířila, původní kostel nestačil již důstojně pojmout zástupy věřících, a tak František Julius, vévoda sasko-lauenburský, v roce 1688 rozšířil poutní svatyni pod vedením proslulého architekta Guilia Broggia; ve stavebních pracích pokračovala i jeho dcera Anna Maria Františka, velkovévodkyně toskánská, která také rozšířila úctu k této mariánské památce i do našeho kraje.

Socha Panny Marie se sepjatýma rukama je oblečena do bílého roucha posetého zlatými květinami, přičemž v lůně, z nějž kol dokola vyzařují zlaté paprsky, je drobná postavička Jezulátka se sepnutýma ručkama. Toto pojetí vychází z tradičního motivu Panny Marie v naději, květy na šatečkách zase značí vztah k vyobrazením Panny Marie Klasové, jak ji známe třeba z Českých Budějovic. Tato církevní památka patrně představuje jeden z nejstarších dochovaných příkladů výtvarného ztvárnění svátku Navštívení Panny Marie, který byl zaveden v církvi na podnět pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna v roce 1389.

A tak srdečně zveme na putování k břehům Ploučnice za Pannou Marií Hornopolickou, za Matkou Boží v naději. Přáním organizátorů je nejen duchovně načerpat povzbuzení na znovuobnoveném poutním místě, ale v této neklidné době posílit farní společenství, případně vztahy s věřícími z jiných farností, které také na putování zveme.

Odjezd autobusu od Rozdělovského kostela --- sobota 16. září v 8 hod (mše svatá od 10 hodin)

Plakátek ke stažení zde

Další informace podá Marie Kuklíková, tel. 724 504 979, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Reliéf Panny Marie Hornopolické na barokním sousoší v Hostivicích