Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

-- PREMONSTRÁT CHRISTIAN MARTIN PŠENIČKA V HÁJKU ---

Strahovský opat Daniel Janáček se omluvil, když pro náhlé povinnosti nemohl vést poutní mši svatou ve františkánském klášteře v Hájku. Jako hlavního celebranta liturgie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie jej tak "zastoupil" Martin Pšenička, také premonstrát ze Strahova, který ve své promluvě "nezapřel" své hudební vzdělání – je vynikajícím varhaníkem a hudebním publicistou (tři roky studoval v salcburském Mozarteu obor Kirchenmusik).

A tak četným hájeckým poutníkům připomněl, že biblický text Magnificat je v chrámové hudbě asi nejčastějším zadáním pro hudební skladatele; a je to text navýsost optimistický a radostný (!). Zdůraznil úlohu každodenní vděčnosti, ke které jsme vybízeni na každém kroku, a to nejen při setkání s přáteli, ale i když se dotýkáme stvoření, máme před očima svůj život.

I tohoto sluncem prozářeného slavnostního společenství s Pannou Marií Hájeckou, které doprovázelo štěbetání vlaštovek, se zúčastnila opět poutní skupina z rozdělovské farnosti, jsme totiž tak trochu krajané zakladatele kláštera Františka Eusebia Žďárského ze Žďáru, který zemřel na Kladně 7. 4. 1670 a jehož srdce je uloženo pod památnou deskou právě v hájecké loretánské kapli.