Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (1.) ---

Oprava památky byla zahájena před několika dny. Po postavení lešení proběhne průzkum omítky, zdiva, tympanonu se sochou sv. Václava a po konzultaci s pracovníky památkové péče bude určen další postup renovace. Cílem je rehabilitovat úpravu hlavního průčelí, pokud možno pracovat již s probarvenou omítkou, nikoliv nátěrem, abychom se přiblížili původnímu výrazu fasády, její struktuře. Je přáním letošní svatováclavské dny oslavit i opraveným průčelím.

Obnovu provádí Štukatérské sdružení ATIKA. O průběhu opravy budeme průběžně informovat.