Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (5.) ---

V těchto dnech probíhá konečná fáze první etapy opravy fasády rozdělovského kostela, a to poměrně náročná obnova dominanty tympanonu portálu sochy sv. Václava – v podstatě zmenšená kopie Myslbekovy sochy, kterou známe z Václavského náměstí.

Rozdělovská socha byla poškozena a při její rehabilitaci jsme dbali i na to, aby se zachoval původní rukopis kamenosochařů z fy. Karel Uttl, kteří ji v červnu 1927 zhotovili podle modelu od sochaře Ludvíka Vocelky. Proto byla použita pouze lazurová barva tak, aby se rukopis sochařů nesetřel. Nejprve byl aplikován scelující světlý nátěr, na který zkušený umělecký štukatér nyní nanáší tmavší lazuru. Celkovým záměrem při opravě vstupního portálu je barevně odlišit od "cihlového" pozadí právě sochu sv. Václava – kterému je rozdělovský kostel zasvěcen, a to v odstínu kamene, jak bylo původně architektem zamýšleno.

Velká pozornost je věnována zajištění odtoku dešťové vody, která v minulosti způsobila řadu závad (zamrznutím vody v drobných trhlinkách následně vznikly trhliny hluboké, které narušovaly statiku povrchové úpravy). Z tohoto důvodu bylo obnoveno a doplněno oplechování, které odvádí vodu mimo architekturu portálu.

Pro celkem pochopitelné kritické názory, že se měla opravit celá věž, je třeba opět uvést, že náročná oprava probíhá bez dotací z veřejnoprávních prostředků, tzn. z vlastních zdrojů farnosti, byť kostel sv. Václava představuje poměrně významnou památku ve stylu Art deco chráněnou podle zákona o památkové péči. Za této situace je ze strany farnosti logicky reálné postupovat pouze po etapách. Na opravu celé věže jsme letos prostě nedosáhli.