Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH, NA TÉMA HUDBA ---

V sobotu 14. října 2023 se v rozdělovském kostele sv. Václava uskutečnilo vikariátní setkání dětí a mladých. V půl desáté ráno se na místě sešlo kolem 45 účastníků především z farností Kladno Rozdělov, Slaný a Kladno Nanebevzetí Panny Marie. Ze Slaného přijela mezi jinými družina Skautek Evropy, ve které nechyběla jedna zástupkyně zlonické farnosti.

Dopolední program zahájil v kostele pozdravením příchozích a krátkou modlitbou otec vikář Jaroslav Kučera. Poté se děti věnovaly společnému zpívání, jak naznačoval podtitul setkání „tentokrát na téma HUDBA“. Naučily se dvojhlasně píseň z muzikálu „Za zvuků hudby“ a nechyběla ani trocha tělocviku v podobě ukazování kartiček se solmizačními slabikami.

Následovala komponovaná modlitba s chválami a prosbami. Každé dítě si vybralo z připravených lístků začátek své modlitby díků nebo prosbu, kterou potom mohlo ve chvíli ticha nahlas přečíst. Vše bylo proloženo společným zpěvem.

Po krátké svačinové pauze jsme se opět sešli v kostele. Čekala nás čtvrthodinka s duchovním slovem, kterou si pro děti připravil bosý karmelitán P. Jan Poříz ze slánského kláštera. Celé povídání proběhlo v krásném dialogu s dětmi o jejich vzorech, důvodech, proč je který člověk pro nás vzorem, připomenutím toho, že nejen vzhled, ale také vnitřní krása člověka je důležitá a vyústilo do hledání tématu katecheze, kterým byla „svatost“.

Po tomto duchovním zamyšlení se děti rozdělily do skupinek a dostaly za úkol předvést podle zadaných informací výjev ze života nějakého světce. Ostatní týmy měly za úkol uhodnout jméno onoho svatého. Scénky byly velmi nápadité a úsměvné.

Přesně kolem oběda se poměrně silně rozpršelo, a tak tým dospělých, který připravoval polévku k obědu, velmi operativně přeskupil zahradní lavice a stoly do průjezdu a do třídy, aby se děti mohly najíst.

Po obědě přišly na řadu workshopy – každé z dětí si mohlo vyzkoušet hru na boomwhackery (plastové trubky a trubice, které, když s nimi šikovně udeříte, vyloudí zvuk), zazpívat si s kytarou, zahrát si akční hry, podívat se na kůr k varhanám či si vyrobit voňavé mejdlíčko. Vše jsme zakončili opékáním buřtů na farní zahradě, které jsme zvládli i za neustávajícího deště. Buřty i další dobroty, které nám připravily maminky, jsme si v dobré náladě a pospolitosti vychutnali v prostorách fary.

Velké poděkování patří všem dospělým, kteří se podíleli na zajištění tohoto setkání, P. Jaroslavovi Kučerovi, který nám velkoryse poskytl prostory kostela i fary, a v neposlední řadě všem dětem a mladým, kteří dorazili, a svou energií a radostí ze života celou sobotu prozářili. Uvidíme, zda se podaří v budoucnu uspořádat nějaké pokračování. Za přípravný tým Pavla Rejhonová