Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Volba a složení pastorační rady na období 2023-2028

Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady rozdělovské farnosti  dne 5. listopadu 2023

Zvolení kandidáti:

(1) Ludmila Švarcová (78 hlasů)

(2) Zdeněk Štěpánek (76 hlasů)

(3) Vladimír Přibyl (71 hlasů)

(4) Pavla Rejhonová (60 hlasů)

(5) Jitka Nováková (58 hlasů).

Protokol volební komise o výsledcích voleb bude případně k nahlédnutí v sakristii od 19. 11.

Jmenovaní členové: (6) Marek Patera, (7) Eliška Vrbová, (8) Romana Dosoudilová, (9) Barbora Bláhová

Statutární členové: (10) R. D. Jaroslav Kučera, předseda pastorační rady, (11) R. D. Josef Hřebík, ThLic., Th.D. (12) Jarmil Klanc, jáhen.

Pastorační rada má 12 členů.

Na prvním zasedání pastorační rady 4. prosince 2023 bude zvolen – místopředseda a sekretář pastorační rady, člen do ekonomické rady farnosti.

Děkuji všem za účast ve volbách a prosím o pomoc a spolupráci, tvoříme jedno společenství --- spoluvytváříme jednu arcidiecézi, jednu církev.

P. Jaroslav Kučera, farář při kostele sv. Václava v Kladně - Rozdělově