Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- POZVÁNÍ --- na roráty do Rozdělova a pár obrázků z historických rorátníků regionu

A ruku na srdce, přátelé … kdybychom v naší zemi nezpívali roráty, tak bychom dnes u nás nemluvili česky ... řekl s nadsázkou na úvod setkání o rorátech muzikant a skvělý interpret staré hudby Michael Pospíšil.

S roráty máme spojenou Baarovu Paní komisarku, tu kapitolu o adventních ránech s paterem Fasterem, nebo stařenku Rybářovou, která zmrzlá putuje na roráty v proslulém díle bratří Mrštíků Rok na vsi. A nakonec na mysli vytane i kapitolka z Káji Maříka, který píše ve školním domácím cvičení o rorátech, cítíme vůni hájovny a před očima máme scenerii zimního lesa při cestě do Lážnova, respektive do Mníšku pod Brdy.

To všechno si můžeme tak trochu nostalgicky připomínat. V každém případě vedle krásných melodií mají roráty i svou hloubku víry, byly součástí mše ke cti Panny Marie, kterou bylo zvykem sloužit v adventu, a to dokonce denně. Roráty nesou název podle introitu mše … Rosu dejte nebesa shůry (Iz 45,8, v současné liturgii je to text vstupní antifony ze 4. neděle adventní).V rorátních textech vystupují starozákonní postavy, vedle proroků v době adventní vévodí Izaiáš, třeba soudce Gedeon, jeho příběh s rounem (Sd 6,37-40). Ovšem hlavní postavou je zde Panna Maria, zejména výjev Zvěstování Panny Marie.

V regionu se zachovaly dva starobylé rorátníky – Unhošťský a Velvarský. Unhošťský byl původně zhotoven pro literátské bratrstvo u kostela sv. Štěpána Menšího na Starém Městě pražském; teprve v roce 1653 jej získalo darem unhošťské záduší. Jak je patrné z listování v tomto památném iluminovaném rukopise, rorátník nezahálel ani v době baroku. Badatelka Martina Šárovcová nalezla i autora renesanční malířské výzdoby – Simeona Ledeckého. Velvarský rorátník může být o pár let starší, jeho výzdoba je skromnější, ale na druhé straně se v kostele sv. Kateřiny zachovala rozlehlá pěvecká renesanční kruchta, kde Velvarští z tohoto rorátníku zpívali.


Ale je tu samozřejmě jímavý duchovní rozměr, který nás vybízí v době adventní častěji otevřít Svatá Písma a sledovat, jak se starozákonní příslib proroků naplňuje v narození Spasitele; jeho prvním příchodu na svět. Nyní máme nový liturgický překlad knihy proroka Izaiáše s obsáhlým komentářem a poznámkami, na tomto díle se podstatnou měrou podílel starozákonní biblista doc. P. Josef Hřebík, ThLic. Th.D., výpomocný duchovní naší farnosti.

A naše pozvání --- přijďte si zazpívat staročeské roráty v sobotu 16. 12. do rozdělovského kostela, rorátní mše začíná v 7 hodin --- tady snímky z rorátů v letech 2021 a 2022.

Staročeské roráty, edice Dobroslav Orel (1940)

Plakátek ke stažení zde.