Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- VERŠE JANA LEBEDY NA PRAŽSKÉM HRADĚ ---

Kdo se zastaví u opraveného Nového proboštství za svatovítskou katedrálou a projde průjezdem, octne se na nádvoří, jemuž vévodí obelisk s křížem nad pramenem s malou vodní nádrží, kterou lemuje nápis --- Wensceslaus – Vitus – Adalbertus --- a za kterou je na kamenných plotnách vytesán nápis: Zapadlo světlo v daleku, země klesla v náruč tmám; je pusto v českém člověku. Duch opustil svůj chrám. O zjasni tělo, nad hmotu nás zdvihni, sejmi slepotu, Vojtěchu jasný, vrať se k nám! Jan Lebeda, probošt (1913–1991).

Rozdělovského farníka nejen povzbudí tato slova v době, kdy úcta k českým patronům se tak trochu ztrácí, ale jsou také vzpomínkou na Jana Lebedu, jenž působil v Rozdělově v letech 1958–1968, posléze se také stal v roce 1987 proboštem Metropolitní kapituly svatého Víta. Verše vybrala při této příležitosti svatovítská kapitula z Lebedova textu Letnice, který zhudebnil pro tři mužské sbory K poctě sv. Vojtěchu Josef Bohuslav Foerstr, a to v rámci Svatovojtěšského jubilea v roce1947. Svatovojtěšské aktuální povzbuzení a památka na rozdělovského faráře, básníka, spisovatele a později pomocného biskupa pražského Jana Lebedu.