Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- VYCHÁZEJÍ POSTNÍ A VELIKONOČNÍ PRAMENY ---

Další číslo Zpravodaje Prameny dostáváte do ruky o Popeleční středu s výhledem do Velikonoc 2024. Poskytuje vám informace o programu postního a Velikonočního období, najdete tam přehled akcí Adventu i Vánoc 2023, slova vzpomínek na sbormistra Jána Čambála, slova ministranta V. Mlcha,  pár slov o návštěvě CB u nás. Na 3 otázky pro....odpovídá tentokrát mons. Thlic Ing. Zdeněk Wasserbauer ThD., pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze, který byl u nás na návštěvě a setkal se se všemi kněžími a jáhny kladenského vikariátu. Z knih nabízíme novinku od Marka Orky Váchy "Nemocí se stala pravda". Zpravodaj upozorňuje též na Měsíčník Kladno, kde je zajímavý článek o životě našich dlouholetých farníků manželů Marie a Bohuslava Hladíkových (93 a 95let). Do celého období postu a Velikonoc vás svým úvodním slovem uvede farář P. Jaroslav Kučera. Za redakci Helena Raifová

K nahlédnutí zde