Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- ZADÍVEJME SE NA SVOJE PRÁZDNÉ RUCE ---

Letošní postní obnovu farnosti vedl P. Matěj Jirsa, který působí ve Vlašimi. Jeho mešní promluva vycházela z biblického čtení pro tento den – z evangelia o ospravedlnění celníka (Lk 18,9-14). A tak na úvod duchovní obnovy navrhl, aby si přítomní uvědomili tři skutečnosti, tři pohledy:

(1) Podívat se kolem sebe, jaký je to dar být ve společenství, společně zažívat dobré i zlé.

(2) Při vstupu do chrámu bychom se měli podívat do dálky, být otevřeni na setkání s Bohem, s Kristem, to nám vždy nabídne ještě nové obzory, abychom měli sílu vykročit dál. Farizej se tak nedíval, a proto odešel s prázdnou --- takže se nejdřív podívat kolem sebe a pak do dálky.

(3) Podívat se do svých prázdných dlaní. To je právě postoj celníka, který měl dlaně prázdné a toužil je mít naplněné. Bohu totiž nevadí naše chudoba, ať tím máme na mysli skutky, slabou víru, ale spíše mu „vadí“, že tuto chudobu zapíráme, jedině on je může naplnit. Zadívejme se na svoje prázdné ruce.

A to byl také výchozí moment duchovní obnovy, která po mši probíhala v učebně farnosti.